Hoppa till huvudinnehåll

Vasa-jourens öde fortfarande öppet - Lapintie kritisk till stram tidtabell

annika lapintie
Annika Lapintie är ordförande till grundlagsutskottet och mycket kritisk till den hårda tidtabellen. annika lapintie Bild: Yle/Johanna Ventus annika lapintie

Riksdagens grundlagsutskott fortsätter på eftermiddagen behandla stängningen av Vasa centralsjukhus jour. Ordförande Annika Lapintie är kritisk till att tidtabellen har varit så stram att experter har tvingats skriva tilläggsutlåtanden ännu i helgen.

Riksdagens grundlagsutskott började behandla regeringens förslag om tolv joursjukhus i Finland i dag men tar nu en paus och fortsätter kl 16:30.

Behandlingen väcker stort intresse eftersom regeringens förslag innebär att Vasa förlorar sin tvåspråkiga omfattande jour som är öppen dygnet runt.

Servicen skulle flytta till betydligt mer finskspråkiga Seinäjoki och SFP har påpekat att staden inte klarar av att erbjuda vård på svenska så som grundlagen förutsätter.

Lapintie: Ovanligt experter skriver utlåtande på helger

Grundlagsutskottet bedömer nu om regeringens förlag går mot grundlagen. Men tidtabellen har varit mycket pressad och ordförande Annika Lapintie (VF) säger att det är osäkert om arbetet blir färdigt i dag.

Beslutet borde ha varit fattat redan förra veckan.

Lapintie är kritisk till den mycket stränga tidtabellen. Det har lett till en ovanlig situation, där grundlagsutskottet har mottagit tilläggsutlåtanden av experter ännu i helgen.

– Det är inte vanligt att ledande experter sitter under självständighetshelg och veckoslut och skriver utlåtanden, säger Lapintie.

Oeniga experter

Under grundlagsutskottets möte förra veckan blev det klart att experterna är oeniga. En del anser att en stängning av jouren i Vasa går emot grundlagen och äventyrar vård på svenska, andra inte.

Enligt Lapintie har grundlagsutskottet fått in många olika åsikter.

- Sakkunniga ser olika på ärendet, så det är ingen lätt fråga. Inte juridiskt, inte heller tolkningsmässigt.

Grundlagen förutsätter att den finsk- och svenskspråkiga befolkningens rättigheter ska garanteras på samma villkor. Alla, oberoende av om modersmålet är finska eller svenska, ska få vissa samhälleliga tjänster på sitt modersmål.

En del av sote

Jourreformen är ett eget beslut, men är direkt kopplad till social- och hälsovårdsreformen.

Regeringen bestämde för ett år sedan i samband med sina Sote-linjedragningar att sänka antalet sjukhus som erbjuder jour dygnet runt. Regeringen vill se tolv sjukhus och enligt beslutet skulle exempelvis den omfattande jouren i Vasa upphöra kommande år.

Grundlagsutskottet tar ställning till om det här är lagligt med tanke på vård på svenska.