Hoppa till huvudinnehåll

Fortsatta brister hos fiskföretag i Hangö - myndigheten tror att det ordnar sig

Finskhantering i hangö, Viking Seafood.
Livsmedelshygienen har varit en utmaning. Arkivbild. Finskhantering i hangö, Viking Seafood. Bild: Yle/Minna Almark fiskhantering

Hygienproblemen med fiskföretaget Viking Sea Food i Hangö har fortsatt. Men nu tror den övervakande myndigheten att företaget vill uppfylla alla krav som ställs på fisken de förädlar och säljer.

Miljöinspektionen konstaterade vid en ny inspektion i augusti många brister vid företagets fiskförädlingshall vid Tegelbruksvägen.

Hälsoinspektionen såg sig därför i augusti tvungen att vidta tvångsåtgärder mot Viking Seafood.

Två tvångsåtgärder i augusti

Tvångsåtgärderna i augusti gällde godkännandet av verksamheter i lokalen samt användningen av lokalen.

Den ena tvångsåtgärden var att Viking Seafood förbjöds låta ett annat företag verka i samma lokal eftersom det andra företaget inte hade tillstånd för det. Den andra tvångsåtgärden bestod av att ta bort varor utan märkningar som redan en gång hade skickats ut men sedan tagits tillbaka.

De här åtgärderna upphävdes snabbt då företaget åtgärdade bristerna.

Smilisar enligt Oiva programmet
Oivarapporterna visar också för kunden hur väl ett livsmedelsföretag klarar kraven. Smilisar enligt Oiva programmet Bild: Yle/Monica Forssell smilisar

Livsmedelstillsynens rapport från den 11 augusti, en så kallad Oiva-rapport, visar bland annat att det i lokalen fanns ett företag som inte var godkänt för lokalen. Företaget fungerade i hallen på uppdrag av Viking Seafood.

Den viktiga egenkontrollen fungerade heller inte trots att bristerna har påtalats flera gånger.

På listan över brister i augusti fanns också andra saker:

- Hallen underhölls inte systematiskt och det fanns heller ingen plan för underhåll av lokalen.
- Produkter med olika hygiennivå hölls inte i sär.
- Det gick inte att säkert spåra produkterna som hade tagits in från andra företag.
- I frysen fanns varor som inte hörde dit.
- Förpackningsmärkningarna var bristfälliga och hälsoinspektionen fick inga svar när de bad om tilläggsuppgifter om märkningarna.
- Brister i användningen av huvudbonad.

Myndigheten: Allt ordnar sig

Hälsoinspektionen har gjort flera uppföljningsbesök vid företaget som har visat god vilja att förbättra situationen, uppger direktören vid hälsoövervakningen Katianna Kuula.

- Vi hade långa allvarliga diskussioner men de fördes i god anda. De har blivit bättre och de är villiga att fixa problemen, säger Kuula.

Hon tror att allt ordnar sig.

- Det börjar nu vara på en rutinnivå där tvångsåtgärder inte längre behövs.

Redan vid en tidigare kontroll i våras upptäckte hälsoinspektionen att Viking Sea Food hade sålt fisk med fel datummärkning.

Företagaren har tidigare haft andra typer av problem. Han kunde inte betala hyran för hallen, och då kom staden emot genom att sänka hyran märkbart. Hallen byggdes inte för en företagare utan för att gynna kustfisket och fick 90 procent stöd av staten.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland