Hoppa till huvudinnehåll

Stop! Möt din historia - västnyländska museer samarbetar

arbetaroverall och bilder på museum
Industrin i Hangö rymmer många minnen. arbetaroverall och bilder på museum Bild: Yle/Monica Slotte Hangö,Koverhar,stop! möt din historia,Västnyland,industri

Inom ramen för projektet Stop! Möt din historia har Hangö museum undersökt industriella produktionsanläggningar. Det är platser som rymmer både nutidshistoria och personliga erfarenheter.

Proffsmuseerna som verkar i västra Nyland har nappat på Museiverkets och Finlands Museiförbunds uppmaning att tillsammans dokumentera viktiga platser i regionen.

Tanken är också att få medborgarna att i högre grad närma sig museerna och förstå varför de finns och vad de gör.

kvinna i röd tröja i cafeutrymme
Laura-Lotta Andersson är museichef i Hangö. kvinna i röd tröja i cafeutrymme Bild: Yle/Monica Slotte västnyland,Hangö

- Det hade varit svårt för ett museum att täcka allt, därför har våra museer valt olika fokus, förklarar Laura-Lotta Andersson, museichef i Hangö.

Garnisonen i Ekenäs viktig för många

Till sin mötesplats valde Västra Nylands landskapsmuseum/EKTA Dragsviks garnisonsområde och dess mångskiftande historia.

Stabschefen för Nylands brigad, kommendör Jörgen Engroos är glad för att man valt att uppmärksamma garnisonen som viktig för landets historia.

militär person i festsal
Kommendör Jörgen Engroos är glad att man minns garnisonen. militär person i festsal Bild: Yle/Monica Slotte jörgen engroos,Västnyland

- Garnisonen är en knutpunkt för hela Svenskfinland och de gamla kasernerna har en historia i sig. Från tiden som fångläger finns fortfarande inskrifter som vakterna gjorde.

Industri förr och nu

Hangö museum har undersökt industriella produktionsanläggningar medan Fiskars museum valde att presentera byns kvarn. Lojo museum och Högfors bruksmuseum fördjupade sig i torgens öde medan Vichtis museum tog fasta på de stora omvälvningarna i byn Vanjärvi.

Det handlar om platser som bär på både privata och kollektiva minnen. Lojo torg har anor som marknadsplats sedan 1500-talet. I dag är det fortfarande en viktig social mötesplats.

man med färggrann fresk i bakgrunden
Jarmo Kuningas leder guiderna i Lojo. man med färggrann fresk i bakgrunden Bild: Yle/Monica Slotte jarmo kuningas,Västnyland,Lojo,guider

- För tillfället är det mest Lojoborna själva som träffas och dricker kaffe på torget men sommartid strömmar sommargästerna till, förklarar Jarmo Kuningas som är ordförande för stadens guider.

Samarbete kring dokumentationen

Projektet Stop! Möt din historia utgör en del av programmet för Finlands självständighets hundraårsjubileum.

Museerna dök in i arkivens gömmor och sammanställde fakta. Vissa museer avlönade forskare som intervjuade människor och samlade in berättelser om objekten.

en grupp människor med böcker i händerna
Regionens museichefer samarbetar en grupp människor med böcker i händerna Bild: Yle/Monica Slotte museisamarbete,Hangö,Västnyland

I Lojo hölls en dokumentationsklubb som tillbringade en dag på torget och förhörde sig om besökarnas upplevelser av dagens torgliv. Materialet deponeras i museernas arkiv och det kommer att användas som bas för manus till publikationer och utställningar.

Projektet genomförs som publikation, utställningar och i form av en mobilguide.

tarinasoitin.fi/stop