Hoppa till huvudinnehåll

Vårddirektör i Seinäjoki: Språkkravet kan bli en utmaning för sjukhuset

Akutmottagningen vid Seinäjoki centralsjukhus.
Akutmottagningen vid Seinäjoki centralsjukhus. Bild: Yle/Markku Hautala seinäjoki centralsjukhus,sjukhus,Akutmottagning

Läkarna i Seinäjoki talar en god svenska. Många av dem har arbetet i Vasa och lärt sig svenska i praktiken. Men språkkraven för Seinäjokis del är en större utmaning än en omfattande jourverksamhet i Vasa, bedömer Södra Österbottens sjukvårdsdistrikts direktör Jaakko Pihlajamäki.

Även om han bedömer att läkarnas språkkunskaper motsvarar mer fördjupade kunskaper än lång svenska i gymnasiet, ser han att det kan bli utmanande med arbetslistor och rekrytering av nya läkare.

Och bland sjukvårdarna kan det vara ännu mera utmanande.

- Men de är ivriga att förbättra sina språkkunskaper och studera branschens ordlistor på svenska, säger Pihlajamäki, som tror att dialekterna kan vara svårare att förstå sig på.

Riksdagens grundlagsutskott förutsätter att patienternas rätt att få vård på svenska i Seinäjoki ska tryggas genom lag i jourförordningen. Nu är det social- och hälsovårdsutskottets uppgift att fundera på hur detta ska förverkligas.

Skulle inte förvåna om Vasa fick jour

Jaakko Pihlajamäki säger att han inte skulle bli förvånad om Vasa fick rättigheterna för en omfattande jour när social- och hälsovårdsutskottet tar ställning till ärendet.

- Om social- och hälsovårdsutskottet väljer den lättaste vägen får Vasa ansvar för en omfattande jourverksamhet enligt 12+1-modellen. Det skulle vara mera utmanande att skriva in de här språkkraven som i så fall endast skulle beröra centralsjukhuset i Seinäjoki, säger han.

Social- och hälsovårdsutskottet väntas informera om sitt beslut i morgon, fredag. Efter det går ärendet vidare till riksdagen.

Vill slå vakt om egen jour

- Seinäjoki har inte i något skede föreslagit att det inte skulle kunna finnas omfattande jourverksamhet i Vasa. I vårt intresse har snarare legat att trygga den omfattande jouren i Seinäjoki, vilket nu motiveras ganska starkt i grundlagsutskottets dokument, säger Pihlajamäki.

Han säger att det var positivt att grundlagsutskottet var enigt.

- För Seinäjokis del var det ett tillfredsställande utlåtande. Utgångsläget var ju att den omfattande jouren skulle placeras i Seinäjoki. Det som man nu spekulerar i är huruvida jouren i Vasa också ska vara omfattande.

Merja Siirilä