Hoppa till huvudinnehåll

Esboföräldrar upprörda efter skolbeslut: Vad händer nu?

porträttbild på Misha Eriksson, Satu Björksten och Mikael Federley i Mattlidens skola
Mikael Eriksson, Satu Björksten och Mikael Federley förundrar sig över stadens beredning. porträttbild på Misha Eriksson, Satu Björksten och Mikael Federley i Mattlidens skola Bild: Yle/Johanna Minkkinen misha eriksson

Esboföräldrar är upprörda över hur processen gått till när man kommit fram till att tre svenskspråkiga skolor ska stängas. På torsdagens diskussionstillfälle vägrade staden först avslöja hur det går för skolorna. Till slut lades förslaget ändå fram.

Stämningen på torsdagens informationstillfälle var tidvis rätt absurd. Projektplanerare Vera Schulman lade flera gånger fram fakta och åsikter som möttes av skratt eller misstro från föräldrarna.

Det märkligaste inslaget var att bildningsdirektör Sampo Suihko vägrade offentliggöra förslaget och i stället ville föra diskussionen på ett allmänt plan. Egentligen skulle förslaget få offentlighet på fredag. Till slut röt SFP:s Mikael Eriksson till och förslaget projicerades på väggen när mötet pågått i en och en halv timme: Smedsby skola läggs ner 2021, Bemböle 2018 och Rödskog samma höst. Det två sistnämnda flyttar till andra lokaler, medan Smedsby helt upphör att existera.

Rödskog skola har ingen matsal eller gymnastiksal. I Kalajärven koulu finns utrymmen där man kan förverkliga en läroplansenlig undervisning.― Barbro Högström, direktör för svenska bildningstjänster i Esbo

- Rödskog skola har ingen matsal eller gymnastiksal. I Kalajärven koulu finns utrymmen där man kan förverkliga en läroplansenlig undervisning, säger Barbro Högström, direktör för svenska bildningstjänster i Esbo.

För Bembölebarnens del betyder förslaget att de flyttar till Lagstad i Esbo centrum. Det gamla skolhuset i Bemböle kommer inte längre att ha undervisning. Inte heller Bemböle har matsal eller gymnastiksal.

- Kraven på inlärningsmiljöerna är helt andra i dag än tidigare. Vi vill erbjuda alla Esbobarn jämlika förutsättningar att lära sig, säger Högström.

Märklig stämning

- Det mest överraskande var att det konkreta förslaget kom upp först på slutet. Det blev ju en konstig stämning, säger direktionsordförande Michael Federley i Smedsby skola.

Enligt Federley är stadens beredning bristfällig.

- Om man fattar ett beslut måste det ske på goda faktagrunder. I det här fallet är de bristfälliga.


Ordförande för Hem och skola i Smedsby Satu Björksten var förberedd på beskedet.

- På sätt och vis var det chockerande. Å andra sidan hade vi gissat vad de kommer att föreslå. Det är ganska oroväckande att det inte står någonting om vilka planer man har efter att man lägger ner skolan. Det finns inga motiveringar och inga konsekvenser har tagits i beaktande.

Bemböle skola i Esbo den 3 juni 2016
Barnen i Bemböle skola ska i framtiden gå i Lagstad i Esbo centrum - enligt förslaget. Bemböle skola i Esbo den 3 juni 2016 Bild: Tino Oksanen Bemböle,bemböle skola,Esbo,skolor,Grundskolor och gymnasier,tegelbyggnader

Smedsby skola ska enligt förslaget stänga 2021 när det nya skolcentret i Alberga står klart. Smedsbybarnen ska ändå inte gå i Alberga utan i skolor som ligger geografiskt närmare. Var är ändå helt oklart ännu.

Förslaget offentligt efter påtryckning

Ordföranden för SFP:s fullmäktigegrupp Mikael Eriksson röt till slut till och krävde att föräldrarna får se förslaget. Sampo Suihko velade, men plötsligt fanns förslaget framme.

- Lite märkligt var det, och därför tyckte jag att jag måste ta bladet från munnen. Diskussionen blev ju tydligare och klarare sedan, säger Eriksson.

Han har en viss förståelse för att staden inte genast offentliggjorde förslaget.

- Meningen var att vi skulle diskutera hela det svenskspråkiga servicenätet. Eventuella ingrepp gäller ju hela det svenskspråkiga skolnätet i Esbo. Kanske det här var helt rätt sätt att öppna, annars hade vi bara talat om de tre berörda skolorna. Men det kändes inte rätt att vi explicit måste be om att få veta vilka skolor det gäller.


Vad tycker du om beredningen av ärendet?

- Den är svag. Man borde ha bättre konsekvensanalys. Det är ett stort beslut att lägga ner en skola. Man borde ha mycket bättre beredning, vad förslaget betyder och var man planerar att placera barnen, säger Mikael Federley.

Det är ett stort beslut att lägga ner en skola. Man borde ha mycket bättre beredning, vad förslaget betyder och var man planerar att placera barnen.― Mikael Federley, direktionsordförande i Smedsby skola.

- Sedan hör man ganska mycket kontroversiell information om var det finns plats. Så vart ska vi sist och slutligen? Det här är saker som hänger i luften hela tiden.

Satu Björksten håller med.

- Det väcker bara mer frågetecken att man beslutar att stänga en skola, men återkommer med hur det ska fixa sig.

- Det har varit en märklig process och den har inte ökat trovärdigheten för beslutsfattandet. Det har varit massor av spekulationer och rykten. Öppenhet är enda sättet att fatta bra beslut. Processen har inte skötts bra skulle jag säga.

Flera av de nedläggningshotade skolorna är i dåligt skick eller saknar ändamålsenliga utrymmen, som gymnastiksal eller matsal. Staden talar också för stora enheter som ger möjligheter till en enhetlig lärostig och till fler alternativa kompisrelationer. Också hyreskostnaderna skulle sjunka i och med det nya förslaget.

Esbo får inom de närmaste åren två nya svenskspråkiga skolor: Kungsgård 2019 och den svenskspråkiga skolan i Alberga skolcentrum 2021. Nämnden Svenska rum tar ställning till förslaget på sitt möte 15.12.

Läs mera:

Enorma förändringar för Esboskolor: Smedsby läggs ner, Bemböle och Lagstad slås ihop

Tre Esboskolor ser ut att försvinna i sin nuvarande form inom några år. Förslaget är att Smedsby skola läggs ner och Bemböle skola slås ihop med Lagstads skola. Rödskogs skola ska flytta till Kalajärvi skolas lokaler.