Hoppa till huvudinnehåll

Lojo investerar stort de kommande åren

En börs med pengar på ett hus.
Det går åt en hel del pengar till investeringar i Lojo. En börs med pengar på ett hus. Bild: Yle/Ida-Maria Björkqvist och Helena Rosenblad. Västnyland,Lojo,Budgetförslag,budgetar,budgetering,budgetar

Lojo stad lyckas inte spara så mycket pengar som man först hade tänkt sig de kommande åren. Resultatet i budgeten visar minus, men plus i kassan från tidigare år tillåter minusresultat.

I budgetförslaget för nästa år är resultatet 400 000 euro på minus. För år 2018 är minuset 2,6 miljoner och år 2019 är det 1,8 miljoner.

- Men vad som händer år 2019 vet ingen eftersom det är då social- och hälsovårdsreformen ska träda i kraft, påminner ekonomidirektör Henri Partanen och konstaterar att siffrorna efter år 2017 ska tas med en nypa salt.

Eftersom koncernen Lojo som helhet går på plus och det finns överskott i kassan tillåter lagen ändå minusresultat, konstaterar han.

Bland annat har stadens värmebolag Loher gjort gott resultat och det lyfter hela koncernens ekonomi.

"Lojo borde skära ner"

Ekonomidirektören Partanen höjer ändå ett varnande finger när det gäller årsbidraget.

- Med den investeringstakt Lojo håller borde årsbidraget vara kring 20 miljoner euro. Nu landar det på 13 miljoner euro i nästa år. Vi borde spara in 10 miljoner euro i driften.

Lojo har på många olika sätt försökt spara pengar de senaste åren. Man har sett över sin servicestruktur, men politikerna var inte beredda att svälja alla stora förändringsförslag.

Dessutom har Lojo från och med nästa år har en helt ny organisation.

Målet med organisationsförändringen var också att spara pengar genom att färre personer ska kunna sköta samma mängd jobb. Men ännu syns inte besparingarna.

- Det tar en tid innan man märker av de sparåtgärder organisationsförändringen innebär, säger Partanen.

I stället för de klassiska sektorerna såsom bildning, grundtrygghet och samhällsteknik har Lojo bildat två stora enheter som kallas för välmående och livskraft.

Livskraft är den ekonomiskt sett mindre enheten.

En graf med fyra pilar. Rubriken är Livskraft.
Enheten livskraft räknar med en nettobudget på 13,7 miljoner euro i nästa år. En graf med fyra pilar. Rubriken är Livskraft. Bild: Yle/Petra Thilman Västnyland,Lojo,organisationsförändring,organisationsförändringar,livskraft

Huvuduppgiften för enheten är att öka Lojos livskraft. Tanken är att både invånare och företag ska trivas i Lojo. Utan jobb trivs inte heller människorna i Lojo och utan människor i Lojo vill inte heller företagen finnas kvar i staden.

Välmående är den ekonomiskt sett större enheten.

En graf med fyra pilar. Rubriken är Välmående.
Välmående har en nettobudget på 230,9 miljoner euro i nästa år. En graf med fyra pilar. Rubriken är Välmående. Bild: Yle/Petra Thilman Västnyland,Lojo,organisationsförändring,organisationsförändringar,välfärd

Investeringar

Lojo planerar investera nästa år för 27,6 miljoner euro, men den faktiska summan är 26,6 miljoner euro eftersom man bland annat räknar med att sälja bort en del mark.

De största investeringarna planeras inom enheten välmående, 16,8 miljoner euro. Det är skolor och daghem som behöver byggas om och repareras.

Bland annat reserveras 2 miljoner euro för Källhagens skola i Virkby då Virkby skola ska flytta in under samma tak.

Källhagens skola och Virkby gymnasium
Källhagens skola måste renoveras för att flera elever ska rymmas in. Källhagens skola och Virkby gymnasium Bild: Yle/Maria Wasström virkby gymnasium

För det nya stora huset Laurentius, där också svenska daghemmet Laban ska få plats, reserveras i nästa år 1,2 miljoner euro.

Det är ändå en liten summa av helheten som går lös på 17 miljoner euro. De pengarna kommer till åren 2018 och 2019.

Inom enheten livskraft är investeringarna 10,8 miljoner euro.

Mest pengar går till olika vägar och gator, bland annat den nya korsningen i Tynnismalmen där också staten kommer att skjuta till en del pengar.

En landsvägskorsning och snöigt landskap. Långtradare och bilar kör i olika riktningar. Vägen ser hal ut. Det är skymning.
Tynnismalmen får i nästa år 0,5 miljoner euro och 2018-2019 totalt 6 miljoner euro. En landsvägskorsning och snöigt landskap. Långtradare och bilar kör i olika riktningar. Vägen ser hal ut. Det är skymning. Bild: Yle/Pia Santonen Västnyland,Riksväg 25,statlig finansiering,Lojo,korsningar (plats)

Men också bland annat olika arbeten inom vattenförsörjningen slukar pengar. De tre kommande åren reserveras årligen mellan 4 och 2,5 miljoner för ändamålet.

Dessutom använder staden pengar för att årligen renovera sina byggnader. I nästa år är summan 600 000 euro.

Om ekonomiplanen för de kommande åren håller streck investerar Lojo år 2018 för totalt 36,6 miljoner euro och 34,9 miljoner euro år 2019.

Utmaningar

Lojo ligger efter resten av Nyland när det gäller inkomsterna från skatterna.

Ett schema med två kurvor som parallellt pekar uppåt.
På bilden ser man att Lojo får in mindre skatter per invånare än medeltalet i Nyland. Ett schema med två kurvor som parallellt pekar uppåt. Bild: Yle/Petra Thilman (källa Lojo stad) Västnyland,Lojo,beskattning,inkomstskatt

In- och utflyttningen har stor betydelse för hur Lojos befolkning utvecklas. För det mesta har Lojos befolkning ökat trots att många har flyttat in och ut, men under hösten minskade befolkningen lite.

Positivt i flyttrörelsen har ändå varit att de som har högre inkomster i högre grad flyttar till Lojo än från Lojo. I de lägre inkomstklasserna flyttar man både till och från Lojo i samma grad.

Det flyttar också mera barn till Lojo än vad det flyttar bort barn från staden.

På sikt behöver Lojo ändå flera unga invånare så att förhållandet mellan dem som jobbar och de som är pensionerade hålls i balans.

En viktig fråga för Lojo är därför att se till att det finns tillräckligt med tomter för olika typer av boende. Det är en av de frågor enheten livskraft ska jobba med.

Lojo stadsstyrelse har för sin del godkänt budgeten och ekonomiplanen för de kommande åren. Fullmäktige tar ställning till sifferboken den 14 december.