Hoppa till huvudinnehåll

Tolppanen: Att skära i arbetslöshetsstödet får inte Finland på fötter

Maria Tolppanen
Arkivbild. Maria Tolppanen Bild: YLE/Marit Lindqvist maria tolppanen

Riksdagsledamot Maria Tolppanen (SDP) från Vasa är oroad över regeringens planer på att köra genom reformer som kan hota arbetslöshetsskyddet.

I ett pressmeddelande säger Tolppanen att hon är orolig över att regeringen drivit genom lagar som inte direkt rör arbetslösa men som indirekt påverkar inkomsten för arbetslösa.

- Till exempel skär man i förmåner som minskar arbetslöshetsersättningen. Det blir svårt för de arbetslösa, säger Tolppanen i pressmeddelandet.

Rätten att få arbetslöshetsstöd för de som är yngre än 58 år kan komma att minskas från 500 dagar till 400 dagar. För de som inte har längre arbetserfarenhet än tre år vill man minska rätten till 300 dagar. Dessutom ökar karensen för att få arbetslöshetsstöd till sju dagar från nuvarande fem.

- Sipiläs regering grundar reformen om arbetslöshetsskyddet på det att man ska spara och sysselsätta mer människor. Jag vill veta, hur får man fler arbetsplatser genom att skära i arbetslöshetsskyddet? säger Tolppanen.

Intervju var tredje månad på arbets- och näringsbyrån

Regeringen skär inte bara ner. Nu ska de arbetslösa gå till arbets- och näringsbyråerna var tredje månad för en intervju. Enligt de beräkningar Tolppanen tagit del av är det knappt en miljon intervjuer som ska göras varje år i tillägg till de intervjuer som redan görs vid arbets- och näringsbyråerna runt om i landet.

Därför undrar Tolppanen hur arbets- och näringsbyråerna ska klara av sina andra uppgifter som att ordna utbildningar och stöd för de arbetslösa.

- Lediga arbetsplatser och arbetslösa kommer inte att hitta varandra. På arbets- och näringsbyråerna kommer man inte att ha tid att hitta arbete åt de arbetslösa. Vad är det för nytta med en intervju var tredje månad för att se hur det gått om man inte kan hjälpa till med att hitta arbete? Visst, det kan lätta att få berätta om den ångest den arbetslösa lever med, men hjälper det?

Privata arbetsförmedlare tar över

I och med landskapsreformen 2019 kommer landskapen att ta över arbets- och näringsbyråerna och allt mer privata aktörer kan komma in på marknaden. Det kan handla om att bolag, headhunters och uthyrningsfirmor börjar sköta mer av arbetsförmedlingen. Ju fler arbetslösa de privata arbetsförmedlingarna lyckas sysselsätta, ju större ersättning får de.

Regeringen vill också att den arbetslösa tar emot de jobb som erbjuds så länge arbetsresan är under tre timmar lång. Något som Tolppanen är snabb med att säga att inte fungerar på landsbygden där kollektivtrafiken inte går i samma utsträckning som i huvudstadsregionen.

Tolppanen skakar på huvudet åt allt det här i kombination med att du måste ta emot det arbete som erbjuds trots att det ger mindre betalt än arbetslöshetsstödet.

- Om du inte har råd att ta emot det arbete som ger mindre betalt än arbetslöshetsersättningen får du 90 dagar karens. På vilket sätt hjälper det här Finland på fötter? säger Tolppanen.