Hoppa till huvudinnehåll

Åbolands skärgårdsstiftelse ger tummen ner till avgifter på förbindelsebåtar

m/s Viken
m/s Viken Bild: Yle/ Nora Engström m/s viken

Åbolands skärgårdsstiftelse är kritisk till kommunikationsministeriets förslag till avgifter på förbindelsebåtar. Stiftelsen skriver i ett utlåtande att de föreslagna avgifterna skulle drabba de fast bosatta skärgårdsborna och därmed utgöra ett allvarligt hot mot en levande skärgård.

Åbolands skärgårdsstiftelse ger även tummen ner till ministeriets tilltro på en marknadsbaserad trafik. Enligt stiftelsen är det inte realistiskt, eftersom skärgårdens basservice med fungerande kommunikationer året runt inte går att upprätthålla på marknadens villkor.

Enligt stiftelsen uppfyller det nu planerade försöket med avgifter inte skärgårdslagens stadganden, för enligt skärgårdslagen ska stat och kommun sträva efter att bevara den fasta bosättningen i skärgården genom att för befolkningen skapa tillräckliga möjligheter till utkomst, samfärdsel och basservice.

Åbolands skärgårdsstiftelse vill därför att kommunikationsministeriet stoppar den fortsatta beredningen av ärendet gällande avgifter för passagerare och frakt.