Hoppa till huvudinnehåll

Tingsrätten stockas av ansökningar att döda Sampoaktier - Ägarna kan förlora sina pengar

Sampos logo
Sampos logo Bild: EPA/Seppo Sirkka sampo

Flera tusen Sampoägare verkar ha slarvat bort sina aktier. Eller så har de aldrig fått information om att de äger dem. De kan nu förlora tusentals euro. Och de har bara tre dagar på sig att trygga sina pengar. Christer Ekebom är en av dem - utan att han själv visste det.

Tingsrätten i Helsingfors arbetar för tillfället övertid på kvällar och veckoslut för att behandla försvunna Sampoaktier. Det handlar om aldrig förr skådade mängder av gamla pappersaktier som ägarna inte kan hitta.

Ägarna finns alltså upptagna i Sampos register över aktieägare, men själva aktiebreven är försvunna. Därför vill aktieägarna göra sina försvunna pappersaktier ogiltiga. Först efter det kan de förvandla sitt ägande till digitala aktier på ett värdeandelskonto. Då får de vinstutdelning och kan vid behov sälja aktien för reda pengar.

Men det är bråttom. Ansökningarna med alla bilagor måste lämnas in till tingsrätten i Helsingfors senast onsdagen 14.12 klockan 16.15. Vill man använda någon annan tingsrätt måste man kolla med dem om det är möjligt.

Vanligen får tingsrätten i Helsingfors per månad in cirka 20 ansökningar om att ogiltigförklara borttappade aktiebrev. Då gäller det aktier i alla företag. Nu väller det in över 300 ansökningar om att ogiltigförklara Sampoaktier per dag.

- Jag känner inte till att vi skulle ha haft någon motsvarande situation tidigare. Det här är unikt när det gäller ansökningsärenden i anslutning till ett stort bolag, säger lagman Tuomas Nurmi vid Helsingfors tingsrätt.

Brev från Sampo satte bollen i rullning

Ansökningarna började öka efter att Sampo den sjunde november skickade ut ett brev till 75 000 personer som fanns i deras ägarregister. Brevet var en välmenad påminnelse till ägarna att de skulle konvertera sina pappersaktier till digitala aktier på värdeandelskonton.

Pappersaktierna har varit omoderna sedan slutet av 90-talet, och från och med nästa år får företag avstå från dem helt och hållet. Då förlorar de sitt värde.

Nu ville Sampo varna sina aktieägare för att frågan kan komma upp på Sampos bolagsstämma i slutet av april. För dem som kan visa upp sina pappersaktier är det inte ett problem. För dem som inte hittar de pappersaktier som de enligt Sampos register äger är det knepigare.

Att ogiltigförklara borttappade pappersaktier tar tid. Man kan inte ogiltigförklara aktiebrev om planen inte har varit offentlig i tre månader. Personer som eventuellt har de försvunna aktierna måste få tid att träda fram. De Sampoaktier som borde dödas måste publiceras i Officiella tidningen 2.1 för att tingsrätten skall hinna behandla ärendet i april före Sampos bolagsstämma. För att hinna med i tidningen måste ansökningarna lämnas in till tingsrätten redan på onsdag.

Därför ville Sampo påminna sina aktieägare redan i höst. Sampo har också publicerat klara direktiv på nätet för hur processen går till.

Den springande punkten är att man måste känna till att man äger Sampoaktier för att förstå att starta en process för att omvandla dem.

Christer Ekebom från Lojo
Christer Ekebom Christer Ekebom från Lojo Bild: Yle/ Patrik Schauman christer ekebom

Vi har aldrig köpt Sampoaktier

När Christer Ekebom i Lojo öppnade brevet från Sampo blev han mäkta förvånad. Både han och hans fru hade fått ett brev. Ingendera kunde minnas att de någonsin hade köpt aktier i Sampo. De hade heller aldrig fått sådana.

Christer kollade upp saken med Sampo och fick ett utdrag som visade att både han och hans fru faktiskt fanns i Sampos register över aktieägare. Dessutom visade det sig att hans sedan länge avlidna pappa också hade ägt Sampoaktier, trots att det aldrig kommit fram i bouppteckningen.

Han funderade över mysteriet tills han kom ihåg att alla tre i tiden hade varit kunder i det ömsesidiga försäkringsbolaget Industriförsäkring. Industriförsäkring fusionerades med Sampo redan i slutet av 1993. Då blev 64 000 av Industriförsäkrings ömsesidiga kunder vanliga kunder i Sampo. Som kompensation fick de aktier i Sampo.

Enligt Sampo skickades rekommenderade brev med interimsbevis (kvitto på aktieinnehavet) ut till alla Industriförsäkrings gamla kunder. Med dem kunde mottagarna sedan lösa ut sina aktiebrev på posten under fem års tid.

Men Christer Ekebom är säker på att han och hans fru aldrig har fått något rekommenderat brev från Sampo:

- Inte vad vi kan påminna oss. Och när man säger så är det ju nästan som att säga att vi kanske har slarvat bort det. Men i vårt fall är det är det ganska osannolikt. Vi var redan då ganska vana vid att hantera aktier, interimsbevis och liknande. Vi är båda två helt övertygade om att vi inte bara har slarvat bort dem.

Bristfällig information?

Christer Ekebom säger dessutom att Posten borde ha skickat påminnelser för sådana försändelser som han eller hans fru inte hade löst ut. Sådana fick de enligt honom inte heller.

Han ringde runt till bekanta som han visste att hade varit kunder hos Industriförsäkring. Ingen av dem minns att de skulle ha fått information om sina Sampoaktier från Sampo. Endast uppgifter i media om att gamla industriförsäkringskunder i något skede skulle få aktier.

Frågan är om informationen från Sampo på 90-talet har var bristfällig. Det skulle förklara rusningen till Helsingfors tingsrätt. Dagarna efter Sampos brev till ägarna ökade antalet ansökningar att ogiltigförklara gamla Sampoaktier till ca 60 per dag. Sedan dess har mängderna ökat, och på fredag (9.12) eftermiddag hade det totalt kommit in över 2100.

Det går ändå inte att bevisa vad rusningen beror på. Det kan handla om att över tvåtusen ägare faktiskt har slarvat bort värdefulla aktiebrev.

Men om det beror på att informationen till aktieägare om vad de egentligen äger har varit bristfällig, kan de över 2100 ägarna som nu har ansökt om att få sina pappersaktier makulerade vara toppen av ett isberg. I takt med att fler av de 64 000 gamla Industriförsäkringskunderna inser att de äger aktier som de inte har aktiebrev för, kan antalet ansökningar att ogiltigförklara Sampos pappersaktier då stiga brant.

Många av Industriförsäkrings gamla kunder har dessutom redan hunnit avlida. Arvingarna kanske inte ens känner till de gamla kundförhållandena. Därför kan det finnas otaliga Sampoägare som inte ens känner till att de bara har tre dagar på sig att rädda en egendom på tusentals euro.

De uteblivna vinstutdelningarna under mer än 20 får nymornade aktieägare inte tillbaka. Lagen förpliktigar bolag att retroaktivt betala ut endast tre års dividend.

Sampo: Allt har gått rätt till

På Sampo svarar informatören Maria Silander på Svenska yle:s frågor per e-post. Hon påpekar att Sampo valde att skicka ut infobrevet i november just för att deras ägare skulle kunna undvika egendomsförluster.

Det finns inte heller något beslut att ogiltigförklara pappersaktierna på vårens bolagsstämma. Sampo ville bara varna för att vem som helst av deltagarna kan ta upp frågan.

Vad gäller händelserna på 90-talet blir det svårare. Sampo har inte mera kvar någon i personalen som arbetade i bolaget redan då. Enligt Maria Silander skickade Sampo ändå ut interimsbevis som ägarna kunde kvittera ut aktiebreven med. Kvitteringarna skickades till Sampo och arkiverades, men ingen som i dag arbetar på Sampo vet hur många de var. Tills vidare kan Sampo alltså inte säga hur många av Industriförsäkrings gamla kunder som verkligen förstod att lösa ut sina aktiebrev.

Enligt dåvarande lag föråldrades fusionsvederlag på fem år om de inte löstes ut. Sampo har tills vidare inte hittat uppgifter om vad som hände med de aktiebrev som ingen hämtade från posten. Vi vet alltså inte om Posten slängde bort dem, eller om de skickades tillbaka till Sampo. Vi vet inte heller hur många de var.

När Sampo skickade ut sitt infobrev i november utgick bolaget från en förteckning över personer som var listade som ägare 12.9.1997. Det var då Sampo övergick från pappersaktier till digitala aktier på värdeandelskonton. Adresserna fick Sampo hösten 2016 från Befolkningsregistret.

De som misstänker att de kan äga Sampoaktier gör klokt i att så fort som möjligt kolla saken på Sampo via e-post (Osakaspalvelut@sampo.fi). Mera uppgifter om detta finns på Sampos hemsida.
Sampos anvisningar till aktieägarna på finska hittar du här.

Läs också