Hoppa till huvudinnehåll

Vandapolitiker vill höja mötesarvodena - "Förtroendeuppdrag kräver allt mer tid"

Vandas stadsvapen.
Politikerna i Vanda vill ha högre mötesarvoden. Stadsfullmäktige behandlar ärendet på måndag. Vandas stadsvapen. Bild: Yle Vanda,vanda stad,politik

En höjning av mötesarvodena föreslås inom Vandapolitiken. Dessutom ska stadens toppolitiker få lön för att vara politiker på deltid. Jukka Hako (SDP) har lett en arbetsgrupp som har diskuterat det här och han säger att Vandapolitikernas arvoden har släpat efter grannstädernas.

- Arvodena har varit på samma nivå i åtta år. Vanda betalar nu mindre än vad grannstäderna och andra stora städer gör. Mötesarvodena borde ha höjts redan före den här fullmäktigeperioden, säger Hako.

I dag får stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens ordförande 250 euro för ett möte som räcker högst tre timmar. En fullmäktigeledamot och en ledamot i stadsstyrelsen får 200 euro per möte. I förslaget som behandlas i Vandafullmäktige på måndagen ska de här arvodena höjas med 40 euro från och med 1 juni 2017. Nämndordförande ska få 200 euro och en ledamot i en nämnd får 150 euro per möte enligt det nya förslaget.

Mötesarvodena borde ha höjts redan före den här fullmäktigeperioden.― Jukka Hako (SDP)

För möten som räcker över tre timmar betalas ett tilläggsarvode för varje påbörjad timme. För att få arvode krävs att en ledamot är på plats minst en halvtimme.

I Helsingfors får fullmäktigeordförande 470 euro per möte och stadsstyrelsens ordförande 385 euro per möte. I Esbo är arvodet för båda 350 euro per möte. Vanligtvis brukar arvodet höjas när en ny fullmäktigeperiod inleds.

"Mängden material har ökat och ärenden är mer komplicerade"

Jukka Hako säger att förtroendeuppdragen tar mera tid i dag än för åtta år sedan.

- Mängden material har ökat, ärenden är mer komplicerade och det förväntas att förtroendevalda deltar i evenemang också utanför mötena. Speciellt ledande politiker måste använda mycket mera egen tid på sina uppdrag och det syns i det här förslaget, säger Hako.

Men social- och hälsovårdsreform leder till att kommunerna får färre uppgifter.

- Men den 1 juni 2017 när de högre arvodena träder i kraft finns fortfarande social- och hälsovårdsnämnden och samma beslutsorgan som nu. Om det sker förändringar reagerar vi på dem. Dessutom behövs ett beslutsorgan som har hand om stadens intressebevakning av hur landskapet använder stadens pengar. Social- och hälsovårdsreformen minskar inte kraven på lokalpolitikerna.

Mängden material har ökat, ärenden är mer komplicerade och det förväntas att förtroendevalda deltar i evenemang också utanför mötena.― Jukka Hako (SDP)

Tror du att de höjda mötesarvodena kan locka fler till lokalpolitiken?

- Nej, det tror jag inte att mötesarvodena gör. Kandidaterna i flera partier är redan uppställda före det här beslutet. Men däremot kan möjligheten till att vara politiker på deltid eller heltid göra det. Det finns ett behov av att de som har centrala poster ska kunna använda sin tid till det på riktigt. Det skulle i så fall vara ett förtroendeuppdrag där man får månadslön, som i riksdagen.

Möjlighet till politiker på deltid ska finnas

I förslaget om höjda arvoden finns också ett förslag om deltidspolitiker. Det här gäller fullmäktiges ordförande, stadsstyrelsens ordförande och vice ordförande. Att vara fullmäktigeordförande på deltid skulle ge en månadslön på 2 500 euro medan en deltidsordförande för stadsstyrelsen skulle få 2 750 euro i månaden och vice ordförande 2 250 euro i månaden. Summorna som anges är före skatt.

- Jag är rätt säker på att modellen med deltidspolitiker tas i bruk. Men det bestäms i sista hand när nya fullmäktige tillträder.

De som väljs till ordförande för fullmäktige och stadsstyrelsen samt vice ordförande för stadsstyrelsen ska själv få välja om denne vill bli deltidspolitiker.

Jukka Hako säger att modellen som nu föreslås i Vanda har varit i bruk i Esbo under den här fullmäktigeperioden.

SFP oroliga över att nämnderna blir mindre

Patrik Karlsson (SFP) har också suttit med i arbetsgruppen där höjningen av arvodena och möjligheten att vara deltidspolitiker har diskuterats. Han tror det här kan öka intresset för lokalpolitiken.

- Arvodena i Vanda har varit synnerligen små och därför höjs de. Det här gör det möjligt att till exempel vara företagare på deltid och politiker på deltid utan att förlora på det.

Är du själv i politiken för pengarna?

- Abosolut inte. Då skulle jag inte ha gett mig in på det. När man gör det på sidan om, som majoriteten, går 60 procent av arvoden till skatt. Jag är med i politiken för att kunna påverka och förbättra situationen för de svenskspråkiga i Vanda.

Karlsson uppger att modellen med högre arvoden och deltidspolitiker kan bli 100 000 euro dyrare på årsnivå för staden. Men totalkostnaden hänger samman med hur många ledamöter som sitter i de olika beslutsorganen under följande fullmäktigeperiod.

- Om antalet ledamöter i en nämnd minskar kan SFP få färre platser. Det här slås ändå fast av nya fullmäktige efter kommunalvalet. Men det finns en viss farhåga, säger Karlsson.

Enligt Kommunförbundets undersökning som har gjorts av forskare Siv Sandberg vid Åbo Akademi använder förtroendevalda i stora städer allt mer tid på sina förtroendeuppdrag. Stadsstyrelseledamöter använder mest tid, eller omkring 15 timmar i veckan, på sitt uppdrag. Fullmäktigeledamöter använde i fjol i medeltal 8,5 timmar på sitt uppdrag.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen