Hoppa till huvudinnehåll

Får du den vård du betalar för?

Kristian Ahlers, grundare lääkärihinta.fi
Det finns priskonkurrens mellan vårdbolagen. Problemet är att finländarna inte förstår att jämföra priserna, säger Kristian Ahlers, grundare till lääkärihinta.fi Kristian Ahlers, grundare lääkärihinta.fi Bild: Mårten Wallendahl / Yle kristian ahlers

Om finländarna ges bättre verktyg att jämföra vårdtjänster, ökar konkurrensen med både pris och kvalitet inom vården. Det jobbar nu både statliga institutioner och privata aktörer med.

Att jämföra priser har blivit vardag för en mängd produkter och tjänster. På vårdfronten har möjligheterna varit små. Men sedan ett år fungerar tjänsten lääkärihinta.fi som jämför privata och offentliga priser och kötider på ett sextiotal orter i Finland. avsikten är att öka inblicken i branschen.

- På sikt leder ökad transparens till att konsumenterna röstar med fötterna, då de väljer de bästa leverantörerna. Så sist och slutligen vinner de som erbjuder en högre kvalitet, säger Kristian Ahlers, som är grundare till företaget lääkärihinta.fi.

Enligt Ahlers har finländarna ännu inte lärt sig att jämföra priser på vårdtjänster. Hans erfarenhet är ändå att kunderna efter jämförelse ändå inte enbart prioriterar de lägsta priserna.

- En patient med förkylning prioriterar kanske mest att snabbt få vård. Någon som behöver en knäoperation värderar kanske högre medicinsk kvalitet. Men sen spelar också faktorer som hur man blir bemött på ett visst företag in i hur kunderna upplever kvaliteten, säger Ahlers.

Finland på efterkälken

På Läkarförbundet säger man att många av de andra faktorerna är viktigare än prissättningen. Priskonkurrensen verkar vara fungerande. Att det finns prisskillnader är en garant för att det inte råder monopol eller karteller i branschen.

Priset är bara en del av saken.― Heikki Pälve

Men jämfört med andra europeiska länder har vi en dålig inblick i kvaliteten på vården, aktörerna emellan.

- Vi ligger 10-15 år efter utvecklingen i andra nordiska länder. Och det beror på att en större valfrihet gör medborgarna intresserade av skillnader i kvalitetsskillnaderna. Det påskyndas också i Finland om valfriheten utökas i vården genom social- och hälsovårdsreformen. Jag tror vi måste ge det ett par år, men det är en bra sak om det nu blir av, säger Heikki Pälve, som är verksamhetsledare på Läkarförbundet.

Jämförelse förbättrar konkurrensen

Pälve efterlyser ett större mångfald av system för kvalitetsjämförelse. I Sverige finns många heltäckande nationella, oberoende system som kartlägger kvaliteten för olika ingrepp och vårdformer. Nu jobbar Institutet för hälsa och välfärd med saken – och det börjar bli bråttom att få ett nationellt system till stånd.

- Om sen kvalitetskillnaden är små mellan aktörer med samma prisnivå, kan konsumenterna lätt välja de billigare bolagen. Och valfriheten blir då baserad på fakta och inte på känsla, så det är en bra utveckling av vårdreformen, säger Heikki Pälve.

Kristian Ahlers är enig om att bättre kartläggning av kvaliteten behövs. Idag ger deras tjänst, förutom priser, information om hur snabbt man kan få vård på offentliga sidan.

Klart vi lyckas – vi behöver detta!― Kristian Ahlers

Men opartisk, nationell jämförelse av den medicinska kvaliteten behövs också. Och Ahlers är inställd på att inför också sådan jämförelse i deras tjänst.

- Vi hoppas det, men till det behövs samarbete med de parter som sitter på den informationen. Och det behövs säkert en nationell jämförelse, men varför inte en internationell sådan. Vi är inte pionjärer med det här, utan det finns helt fungerande register utomlands som kunde tillämpas. Så det finns ingen ursäkt till varför det inte skulle lyckas i Finland.