Hoppa till huvudinnehåll

Förbundspennan: Jag kommer att sakna er alla!

Ulrika Jansson ser framemot sommaren.
Ulrika Jansson ser framemot sommaren. gymnaes

Det känns lite tomt inom mig. För någon dag sedan ledde jag ordet vid Finlands Svenska Gymnastikförbunds styrelsemöte för sista gången eftersom jag avgår som ordförande för förbundet vid årsskiftet. Då jag för elva år sedan, hösten 2005, valdes till ordförande, hade jag knappast tänkt mig att stanna så här länge, skriver FSG:s avgående ordförande Ulrika Jansson.

Jag plockade nyligen fram vår tidning Liv & Spänst 1/2006, där jag hittade en intervju med mig. Där berättade jag, att min främsta målsättning är att arbeta för en ökad samhörighetskänsla, både inom den enskilda föreningen och inom förbundet. Det skulle vara viktigt att de enskilda gymnasterna vet, inte bara vilken förening de tillhör, utan även att de tillhör FSG. Förbundsstyrelsen godkände på sitt möte i oktober vår nya verksamhetshandbok och i den ingår just dessa tankar i förbundets värderingar och målsättningar. Jag hoppas att dessa nu då de finns till pappers verkligen implementeras hos gymnasterna.

Vad har då hänt inom FSG under dessa elva år?

Organisatoriskt en hel del. År 2006 hade vi två anställda, verksamhetsledaren och en kurssekreterare. Nu har vi naturligtvis fortfarande kvar verksamhetsledaren, men även tre koordinatorer, en kurskoordinator, en redskapskoordinator och en koordinator för estetisk truppgymnastik. I början var verksamhetsledaren anställd av Finlands Svenska Idrott, men i samband med organisationsförändringen inom FSI år 2010 övergick verksamhetsledaren helt till FSG.

Tre olika gymnastikfestivaler

Från och med den första januari år 2016 är vår verksamhetsledare igen deltidsanställd av FSI. Koordinatorerna arbetar på timbasis och ansvarar för verksamheten inom sitt område. Förbundet har även nu en mera strukturerad organisation indelad i hobby- och motionsgymnastik, tävlingsgymnastik och gymnastikevenemang. Sektionernas roll har även förtydligats och de fungerar som förtroendevalda expertorgan och ansvarar för planering och utveckling av verksamheten inom den gymnastikform sektionen representerar.

Under min ordförandeperiod har vi haft tre gymnastikfestivaler, i Grankulla, Jakobstad och Kristinestad, alla lite olika. Vi har följt gamla traditioner, men också vågat oss på lite nytänkande. FSG har även deltagit i tre Gymnaestrador, Dornbirn, Lausanne och Helsingfors. Just vid dessa tre senaste Gymnaestradorna har FSG haft sina egna halluppvisningar, först bara en, men under de två senaste två kvarter.

Det har varit härligt att uppleva det positiva mottagande de fått av publiken. Många föreningar har även deltagit i massprogram eller i egna torguppvisningar. Vi har verkligen lyckats uppbåda våra gymnaster till att delta i dessa Gymnaestrador, i Dornbirn och Lausanne var vi ca 200 gymnaster och senast i Helsingfors 2015 hela 511. Mer än 10 procent av hela finländska truppen!

Synligheten förbättrad

Med Suomen Voimisteluliitto – Finlands Gymnastikförbund har ett samarbetsavtal uppgjorts den första januari år 2005. FSG har hand om gymnastiken på svenska i Finland och vi samarbetar mycket med Voimisteluliitto, främst gällande ledarutbildning, men även när det gäller till exempel deltagande i Världsgymnaestradorna. En stor del av våra föreningar tillhör även Voimisteluliitto. Jag är också väldigt stolt över att två av våra massprogram från gymnastikfestivalen i Kristinestad har valts att visas vid Galan i samband med VM i estetisk truppgymnastik i Helsingfors i slutet av maj.

FSG:s synlighet har även blivit bättre. Speciellt i samband med Gymnaestradan i Helsingfors uppmärksammades förbundet i media, såväl i TV och tidningarna. Vår nya hemsida är nu fräsch och informativ och vi finns även på de sociala medierna.

Vad har då ordförandeskapet gett mig? Förutom att jag fått uppleva de ovannämnda storevenemangen och allt vad det inneburit med planering, träningar, FSG-träffar och uppvisningar, har även den mera vardagliga verksamheten gett mig så mycket. Jag har kunnat följa med otaliga spännande och högklassiga förbundsmästerskapstävlingar och jag har fått delta i många föreningars mångsidiga jubileumsfestligheter. Alla ni gymnaster, ledare, koreografer och föreningsaktiva jag träffat under åren, ni är alla lika underbara. Jag kommer att sakna er alla!

Ulrika Jansson
avgående ordförande, FSG

Läs också

Nyligen publicerat - Sport