Hoppa till huvudinnehåll

Osthyveln och hamnen ska rädda Hangös ekonomi

Hangö hamn.
Hangö hamn är viktig för stadens budget. Hangö hamn. Bild: Yle/Petra Thilman Västnyland,Hangö hamn,hamnar,Hangö

Hangö har lyckats komma till en punkt där budgeten för nästa år visar ett nollresultat och skuldbördan inte längre växer. Det här har man lyckats med genom nedskärningar och genom att skjuta investeringar på framtiden.

Stadsdirektör Denis Strandell säger att det har varit svårt att göra budgeten för 2017 eftersom invånarantalet sjunker i Hangö. Det leder till att skatteintäkterna sjunker.

- Då måste man hela tiden rätta matsäcken efter munnen.

Och det har man verkligen varit tvungen att göra: då budgetarbetet började var resultatet två miljoner euro på minus och investeringsbehovet var över åtta miljoner euro. I kväll (13.12) presenteras ett nollresultat med investeringar på 3,6 miljoner euro för fullmäktige.

Viktig milstolpe nådd

Problemen är ändå inte ur världen, säger Denis Strandell. Hangö har i 30 år lidit av en negativ befolkningsutveckling, det flyttar alltså bort mera människor än det flyttar till Hangö.

- Skatteintäkterna sjunker och vi måste anpassa kostnaderna efter det. Jag ser inte ännu att trenden med befolkningsutvecklingen är bruten, då den bryts så står vi på fast mark. Men det är en viktig milstolpe att få skuldbördan stabiliserad så att den inte växer.

Denis Strandell är stadsdirektör i Hangö.
Hangös stadsdirektör Denis Strandell. Denis Strandell är stadsdirektör i Hangö. Bild: Yle/Marica Hildén västnyland

Skatteintäkterna minskar nästa år. De uppskattade skatteintäkterna för kommunalskattens del 2017 är 33,3 miljoner. 2016 beräknas Hangö få 33,8 miljoner i inkomstskatt.

Statsandelarna ser ut att vara på samma nivå som tidigare. Problemen med skatteintäkterna och statsandelarna gör att målet med ett nollresultat uppnås om man kan öka de övriga intäkterna och minskar på utgifterna.

Osthyvel, avgifter och försäljning behövs för nollresultat

Hangö har använt nedskärningar och osthyvel för att nå ett nollresultat. Strandell konstaterar att det behövts många rundor för att hitta nedskärningarna och till sist togs osthyveln fram vad gäller verksamhetskostnaderna.

- Vi fick till exempel bort 100 000 euro då vi hyvlade i straffavgiften för långtidsarbetslösa. Så nu krävs det att vi tar i med hårdhandskarna för att få folk sysselsatta.

Den stora arbetslösheten är också en orsak till att det varit svårt att göra budgeten för 2017.

Arbets- och näringsbyrån i Lojo
Hangö måste satsa på att få de långtidsarbetslösa sysselsatta. Arbets- och näringsbyrån i Lojo Bild: Yle/Minna Almark arbets- och näringsbyrån i lojo

Förutom skatteintäkter och statsandelar har staden olika avgifter som kan höjas för att hålla nollresultatet. Strandell konstaterar ändå att till exempel hälsocentralsavgifterna redan är så pass höga att man knappast får några större inkomster därifrån.

Därför måste staden se över de egna fastigheterna. Det finns en lista på 20 fastigheter som staden inte behöver.

- Försäljning av fastigheter ger inte mycket inkomster, men vi slipper åtminstone kostnaderna för dem.

Utgifterna måste minska

Utgifterna måste också fortsätta att minska och i det fallet är personalkostnaderna den största biten. Strandell säger att man tidigt i budgetarbetet märkte att det blir svårt att få tillräckliga besparingar utan att röra personalkostnaderna.

- Vi har tur med åldersstrukturen på det sättet att många går i pension. Men om vi hade en yngre personal så skulle vi vara tvungna att permittera eller säga upp folk.

Staden räknar med att personalen borde minska med omkring sju personer per år.

Färre investeringar ger nollresultat

Investeringarna minskade också för att komma till nollresultatet. Det som man ändå satsar på är att få inomhusluften i skick i till exempel Hagaparksskolan. Staden satsar 300 000 euro på skolan nästa år.

I ekonomiplanen finns 400 000 för 2018 och lika mycket för 2019 för Hagaparksskolan.

Hälsocentralen har också stora summor i investeringsplanen för de kommande åren. 180 000 euro finns med nästa år, sedan 600 000 euro i ekonomiplanen för 2018 och 650 000 euro för 2019.

Hälsocentralen har också problem med inneluften. Nu ska staden försöka bygga upp ett social- och häslovårdscampus runt hälsocentralen där även rådgivningen finns.

Infart till Hangö hälsocentral.
Hangö hälsocentral kan bli en del av ett social- och hälsovårdscampus. Infart till Hangö hälsocentral. Bild: Yle/Minna Almark hälsostation,Hangö

Rådgivningen har redan i ett par år inte kunnat använda sina lokaler på grund av inneluften, men nu planerar staden att finansiera en renovering av de gamla lokalerna med ett så kallat sell and lease back-avtal.

- Vi säljer fastigheten som renoveras så att den är nästan som ny och så tar vi tillbaka den genom ett långt leasingavtal, förklarar Strandell.

Hangö stad har inte råd att renovera rådgivningen.

- Då skulle vi vara tvungna att ta lån och det vill vi inte.

Skuldbördan en bov i dramat

Arbetslösheten, befolkningsstrukturen och minskade skatteintäkter har alltså gjort det svårt att få ihop en budget för nästa år. Även den stora skuldbördan har gjort det knepigt.

Skuldbördan beror på att staden investerat med lånade pengar. Då befolkningen minskat har staden inte haft möjlighet att investera med egna pengar.

Skuldbördan per invånare var 1 000 euro för 20 år sedan, för tre år sedan var den 3 000 euro och i dag är skuldbördan 7 500 euro per invånare.

Denis Strandell säger att det viktigaste är att stabilisera skuldbördan och det har man nu gjort.

- Sedan måste budgeten visa överskott i fortsättningen så att vi kan beta av skuldbördan.

Hangö hamn räddar budgeten

Efter några år av underskott är Hangö nu på noll med sin budget, och det här är mycket tack vare Hangö hamn, säger Strandell.

- Vi har i många år plöjt ner pengar i investeringar i hamnen och nu får vi verkligen tillbaka pengarna. Vi har hyres- och ränteintäkter och dividender. Utan hamnens kassaströmmar skulle den här budgeten nästan ha varit omöjlig att uppnå.