Hoppa till huvudinnehåll

Åklagaren kräver fängelse för Pekka Perä - Perä säger att styrelsen handlade ansvarsfullt

Åklagaren kräver fängelsestraff för gruvbolaget Talvivaaras vd Pekka Perä samt för bolagets tidigare ekonomi- och finansieringsdirektör.

Åklagaren preciserar senare under rättegången hur långa fängelsestraff det bör röra sig om. För den tidigare vd:n Harri Natunen kräver åklagaren kännbara böter.

Åtalen mot Perä, Natunen och mot ekonomi- och finansieringsdirektören lästes upp vid tingsrätten i Helsingfors i dag. Åtalen handlar om informationsbrott som gäller värdepappersmarknaden.

De misstänkta brotten inträffade för Peräs del under perioden 2011-2013. Han misstänks för åtta fall av informationsbrott. Natunen misstänks för ett fall och den tidigare direktören för två fall av informationsbrott.

Åklagaren kräver också att gruvbolaget döms till samfundsböter.

Åklagaren anser att företagets ledning gav osanna och missvisande prognoser om nickelproduktionen. Åklagaren anser vidare att företaget dröjde med att publicera uppdateringar till prognosen.

Alla åtalade bestrider brott. Rättegången pågår fram till slutet av februari.

Börsbrottsmisstankarna vid Talvivaara handlar om två linjer: Dels misstankarna om informationsbrott och dels misstankar om att Talvivaaras utvecklingschef använt insiderinformation fel. Utvecklingschefen bestrider åtalet.

Rättegången mot utvecklingschefen inleddes i går.

Pekka Perä: Inget brott att inte kunna förutspå framtiden

Enligt Talvivaaras vd Pekka Perä är det bolagets styrelse som har varit ansvarig för informationen, och enligt honom har styrelsen följt de regler som finns.

Enligt åklagaren gav Perä dock en för ljus och positiv bild av läget. Informationen har också getts för sent.

Perä tillbakavisar de anklagelser som riktas mot honom.

Perä har själv varit styrelsemedlem. Enligt honom har styrelsen varit ovanligt kompetent. Han betonar att han inte har fattat ett enda informationsbeslut ensam, och att det alltid har varit en enig styrelse som har fattat besluten.

Enligt Perä kan det inte vara ett brott att inte kunna förutse framtiden och marknadsutsikterna.

- Talvivaaras styrelse har fattat de beslut som gällt informationen på börsen. Detta har gjorts på ett professionellt och omsorgsfullt sätt. Alla regler har följts, säger Peräs advokat Petteri Sotamaa.

– Den här rättegången handlar om ren efterklokhet. Det finns ingen grund för åtalen, säger Sotamaa.

Artikeln uppdaterades med Peräs och Sotamaas kommentarer kl. 13.22