Hoppa till huvudinnehåll

Distansläkare minskar kostnader inom hemvården

Äldre händer
Äldre händer Bild: Yle/Anna Savonius dorrit hoffman

Genom att ta i bruk distansläkare också inom hemvården har Vasa stad minskat utgifterna för hemsjukvården och hemvården med nästan en och en halv miljon.

Krämpor hos de äldre identifieras snabbare i och med modellen med ansvarsläkare inom hemvården. Det här har inneburit stora inbesparingar för Vasa stad. På bara åtta månader har kostnaderna för hemvården minskat med 1,4 miljoner euro.

- Vi visste nog att det skulle innebära inbesparingar när klienterna får sin läkarvård i tid, men det var nog en överraskning att inverkan var så här stor, säger ergoterapeut Paula Kullas som har utvärderat modellen.

Distansläkarsystemet har redan tidigare tagits i bruk vid stadens serviceboenden. Sedan början av 2016 omfattar det också hemvården.

Läkare anträffbar dygnet runt

Modellen går ut på att hemvårdspersonalen har möjlighet till telefonkonsultation med en läkare dygnet runt per telefon.

- Hemvårdarna och hemsjukvården har möjlighet att kontakta läkaren dygnet runt om de har frågor om klientens vårdbehov, säger Kullas.

Läkaren träffar alla klienter som är med i systemet. Vid första mötet görs en service- och vårdplan upp för klienten.

Därefter gör läkaren besök ungefär var tredje månad.

Hemsjukvården har varje vecka en telefonrond med läkaren där de går igenom klienterna och om det har varit något speciellt.

Snabbare vårdåtgärder

Genom den kontinuerliga uppföljningen har hemvårdens personal möjligheter att i tid fånga upp förändringar i klientens hälsotillstånd och sätta in eventuella vårdåtgärder.

De äldre har i och med det här inte lika stort behov av att uppsöka hälsocentralläkare och de behöver inte heller tas in på hälsocentralens eller specialsjukvårdens bäddavdelning i lika hög grad som tidigare.

Hemvårdens klienter använder numera den här servicen 58 procent mindre än tidigare.

Övergången till modellen med ansvarsläkare har däremot inte minskat antalet jourbesök.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten