Hoppa till huvudinnehåll

Förbjudet att röra sig i delar av Nikuviken i Sibbo

Elstolpe i mörker
Elstolpe i mörker Bild: Ilkka Volanen eldistrubution

Inrikesministeriet vill införa begränsningar i var man får röra sig i området kring Nikuviken i Sibbo. Kommunen förordar begränsningarna.

I motiveringen till ansökan meddelar Inrikesministeriet att de två transformatorstationer som elnätsbolaget Fingrid har byggt i området kan vara livsfarliga om en utomstående rör sig nära dem.

En utomstående kan också orsaka ett omfattande avbrott i eltillförseln som rentav kan påverka hela samhället.

De enda som får röra i närheten av transformatorbyggnaderna i Nikuviken är personer med utbildning inom elbranschen och som har tillstånd av Fingrid.

Allmän kutym

Kommunstyrelsen i Sibbo behandlade ett utlåtande om Inrikesministeriets ansökan på tisdagen.

Styrelsen förespråkar också ett förbud för allmänheten att röra sig i Nikuviken.

På Twitter säger kommundirektör Mikael Grannas att området begränsar sig till några hundra kvadratmeter inom ett instängslat område vid en transformatorstation. Det är fråga om allmän kutym.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland