Hoppa till huvudinnehåll

"Förnuftigt med bred jourverksamhet i Vasa"

En läkare undersöker ett barn med stetoskop.
En läkare undersöker ett barn med stetoskop. Bild: Denis Closon Stetoskop,läkare,hälsovård,barnsjukdomar,sjukvård,sjukskötare,lungsjukdomar

Även om jourreformen drivs igenom och Vasa förlorar sin utökade jour så kommer inga stora förändringar att ske. Det säger Jaakko Pihlajamäki, Södra Österbottens sjukvårdsdistrikts direktör.

- Förnuftigt vore att det i Vasa skulle finnas en bred jourverksamhet, säger Pihjalamäki. Det är inte bara en språkfråga.

Han säger att med finländska mått mätt är Vasa en stor stad och ett stor befolkningscentrum. Det vore inte förnuftigt att köra ner jourverksamheten där, men det får nu Vasa komma överens med Åbo om, säger han.

Vasa hör alltså till Åbo universitets centralsjukhus specialupptagningsområde (ERVA-område). Jaakko Pihjalamäki menar att sjukhusen i Åbo och Vasa kunde bygga upp ett system som ger Vasa jour för flera specialiteter.

Jaakko Pihlajamäki intervjuas av Anri Koski
Jaakko Pihlajamäki invervjuas för Yle (arkivbild). Jaakko Pihlajamäki intervjuas av Anri Koski Bild: Yle/Pasi Takkunen jaakko pihlajamäki

Tillförlitliga siffror

Antalet patienter som i framtiden kan komma att transporteras från Vasa till Seinäjoki beror enligt Jaakko Pihlajamäki på hur man arrangerar jouren i Vasa. De patientsiffror som social- och hälsovårdsministeriet lyft fram i lagberedningen har ifrågasatts, men enligt Pihjalamäki är de tillförlitliga.

- Där finns förstås delvis tolkningsfrågor, men ministeriets siffror är nog i huvudsak baserade på offentlig statistik. De är inte grundlösa, säger han.

Pihlajamäki intervjuades i förra veckan efter att grundlagsutskottet sagt sitt i jourfrågan. Då sade han att han inte skulle bli förvånad om Vasa fick rättigheterna för en omfattande jour.

- Med det menade jag att det språkkrav som grundlagsutskottet satte upp vore svårt att skriva in i lagen. Rent lagstiftningstekniskt och med den snäva tidtabellen så hade det varit enklast att också ge Vasa utökad jour.

Svenskan en utmaning, men inte ett hot

Att det nu allt mer lutar mot att regeringen får sin vilja igenom och den utökade jouren koncentreras till tolv sjukhus innebär att Seinäjoki i framtiden kommer att få ett antal patienter från Vasa sjukvårdsdistrikt - en del av dem svenskspråkiga Vad betyder det?

- Som jag förstått det så betyder det inte att sjukhuset kommer att bli tvåspråkigt, utan vi måste se till att man - i synnerhet på jouren - kunna ge tillräcklig service också på svenska.

Det här kräver att man inom rekrytering och skolning tar kraven på svensk service i beaktande.

- Vi har inga färdiga planer. Vi måste först se vad kraven från ministeriet blir. Vi ska utveckla de kunskaper och arrangera svenskakurser.

Pihjalamäki säger att de flesta av läkarna i Seinäjoki har ganska goda svenskakunskaper, medan det bland vårdpersonalen finns mera variation.

- Jag tror att vårdpersonalen inte är rädd för svenskan, utan ser det som en utmaning mera än ett hot.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten