Hoppa till huvudinnehåll

Olagligt att lösa svensk vård med tolkar - har testats på finskspråkiga patienter

Akutmottagningen vid Seinäjoki centralsjukhus.
Akutmottagningen vid Seinäjoki centralsjukhus. Akutmottagningen vid Seinäjoki centralsjukhus. Bild: Yle/Markku Hautala seinäjoki centralsjukhus,sjukhus,Akutmottagning

Då sjukhuset i Seinäjoki tar över ansvaret för den omfattande jouren i Österbotten räcker det inte med tolkar för att säkra vården på svenska. Enligt språkrättsråd Corinna Tammenmaa måste sjukhuset ta in svenskspråkiga läkare.

- Formuleringen "man ordnar vården på finska och svenska" innebär att läkarna och sjukskötarna talar svenska, säger Corinna Tammenmaa, språkrättsråd vid justitieministeriet.

Yle Nyheter rapporterade på onsdagen att det inte finns tillräckligt många tolkar för Seinäjoki centralsjukhus att kalla in. Men tolkbristen har ingen betydelse, eftersom tolkar aldrig var ett lagligt alternativ.

Då myndigheten är skyldig att ordna vård på både finska och svenska kan man inte ta in tolkar.― språkrättsråd Corinna Tammenmaa

- Hela lagen är lite underligt formulerad med många rättigheter och skyldigheter i en gråzon, men det här är vedertagen praxis. Då myndigheten är skyldig att ordna vård på både finska och svenska kan man inte ta in tolkar, säger Tammenmaa.

Då myndigheten är skyldig att ordna vård på både finska och svenska kan man inte ta in tolkar.― språkrättsråd Corinna Tammenmaa

Också Göran Honga, direktör på Vasa sjukvårdsdistrikt, har uttryckt oro över att man inte hinner kalla in tolkar i tid.

Kommunfullmäktigeledamoten Corinna Tammenmaa ser allvarlig ut
Corinna Tammenmaa. Kommunfullmäktigeledamoten Corinna Tammenmaa ser allvarlig ut Bild: Yle/ Karin Filén kyrkslätt

Finskspråkiga patienter i kläm mellan Sverige och Finland

Att använda tolkar inom jourvården har testats på finskspråkiga patienter i Lappland men arrangemanget har ratats av myndigheterna.

Pello kommun, som ligger vid gränsen till Sverige, delade länge på sin jourverksamhet med den svenska kommunen Övertorneå.

Kommunerna turades om att sköta patienter på kvällar och veckoslut tills Lapplands regionförvaltningsverk satte stopp för systemet sommaren 2015.

Det visade sig att alla läkare på svenska sidan inte kunde finska och att språkkunniga sjukskötare fått hjälpa till med tolkningen då det kommit in finskspråkiga patienter.

Tolkning ett hot mot patientsäkerheten.

Det här såg regionförvaltningsverket som ett hot mot patientsäkerheten och hotade med vite på 200 000 euro.

I augusti 2015 slopades den delade jouren mellan kommunerna. Pello kommun ordnade motvilligt jour för finskspråkiga patienter i Finland medan de svenskspråkiga Pelloborna sedan årsskiftet hänvisas till Rovaniemi.

Det finns ändå bara ett tiotal svenskspråkiga Pellobor.

Utmaning att locka svenskkunnig personal till Seinäjoki

I en tidigare intervju för Yle Nyheter konstaterade Tammenmaa att det ofta är svårt att rekrytera svenskspråkig personal på helt finskspråkiga orter.

Det här väntas bli en stor utmaning också då Seinäjoki börjar bygga upp sin omfattande jour.

Så här kommer kartan över centralsjukhusen med omfattande jour att se ut då jourreformen är klar:

- Vi har flera exempel på där man flyttat verksamhet från svensk- eller tvåspråkiga orter. Men några exempel på att det skulle ha lyckats bra har vi inte.

Förutom arbetsplatsen måste kommunen också kunna erbjuda annan svenskspråkig service, som skolor och daghem, för att vara attraktiv för svenskspråkiga läkare.

- Om man tänker sig att svenskspråkig personal ska flytta dit måste det finnas andra strukturer i samhället som stöder det. Men det är Seinäjokis sak att lösa det här i praktiken.

Läs också