Hoppa till huvudinnehåll

Plan B för Seinäjoki funkar inte - det är brist på tolkar

Gun-Viol Vik-Tuovinen, universitetslektor i modern finska och översättning.
Gun-Viol Vik är universitetslektor i tolkning vid Vasa universitet. Bilden tagen 2011. Gun-Viol Vik-Tuovinen, universitetslektor i modern finska och översättning. Bild: YLE/Sonja Rundt vik-tuovinen

Tolkar ska användas för att se till att svenskspråkiga får vård på sitt eget språk om personalen vid sjukhuset i Seinäjoki inte klarar av det. Men det kan vara svårt att hitta en tolk på kort varsel, säger Gun-Viol Vik som är lektor i tolkning vid Vasa universitet.

- Det är inte speciellt enkelt att få fram kompetenta tolkar mellan finska och svenska för så här krävande arbetsuppgifter. För det första finns det inte så mycket tolkar tillgängliga på arbetsmarknaden. Dessutom borde det finnas tolkar som är tillgängliga under jourtid, när som helst under dygnet.

Tidigare har det helt enkelt inte funnits något större behov av den här sortens tolkning, säger Vik.

De sjukhus som fungerar på två språk har tills vidare klarat sig relativt väl med den personal de har och inte behövt kalla in tolkar för svenskan. Därför har man inte speciellt mycket satsat på att utbilda tolkar för sjukvård inom finska och svenska.

Största delen av tolkarna kan andra språk

Också verksamhetsledaren för Finlands översättar- och tolkförbund Kristiina Antinjuntti undrar hur det ska gå om det uppstår ett stort behov av tolkning mellan de inhemska språken i det skede som svenskspråkiga patienter ska vårdas i Seinäjoki.

- Efter beslutet tänkte jag genast att nu får de stora utmaningar. De vet egentligen inte vad de ger sig in på för tillgången på kompetenta tolkar är inte så stor som de kanske tror. Tolkar som är företagare är kanske inte tillgängliga så snabbt som man behöver dem.

Enligt Antinjuntti är det bara en liten del av förbundets medlemmar som tolkar mellan svenska och finska, hon beräknar att antalet ligger kring 40 eller 50. Största delen av dem bor inte i Österbotten, de bor på andra ställen i landet, i Åbotrakten och huvudstadsregionen.

Stora krav på specialkunnande

Alla tolkar i finska och svenska kanske inte heller vill bli sjukhustolkar, eftersom det krävs en hel del specialkunnande för att göra jobbet bra.

- Det innebär en hel massa specialterminologi och man måste kunna mer än bara orden. Man måste förstå processer och hälsovårdens strukturer, man måste kunna fysiologi, medicin, biologi och allt det där. Det här är specialkunskap som en tolk måste skaffa sig.