Hoppa till huvudinnehåll

Yles styrelse har förtroende för Kivinen och Jääskeläinen - i framtiden ska påtryckning rapporteras

Lauri Kivinen och Atte Jääskeläinen
Lauri Kivinen och Atte Jääskeläinen Lauri Kivinen och Atte Jääskeläinen Bild: Yle Lauri Kivinen,Atte Jääskeläinen,Yle,yles finska nyheter,nyheter

Yles styrelse har fullt förtroende både för Yles vd Lauri Kivinen och för chefredaktören för Yles finskspråkiga nyhets- och aktualitetsredaktion Atte Jääskeläinen.

Styrelsen har gått igenom den utredning som ledningsgruppen har gjort angående Yles oberoende och arbetsklimat. Också en representant för personalen har hörts.

- Yles centrala uppgift är att värna om Yles oberoende ställning och att inte avvika från det på något sätt. Det är viktigt att alla - både den stora publiken och de anställda vid Yle - kan lita på Yles oberoende.

- De journalistiska besluten inom nyhets- och aktualitetsverksamheten har gjorts inom redaktionen självständigt, som sig bör, konstaterar styrelseordförande Thomas Wilhelmsson.

Styrelsen ser det som bekymmersamt att händelserna under de senaste veckorna har lett till att Yles oberoende har ifrågasatts. Enligt Wilhelmsson är det viktigt att frågan utreds grundligt.

Arbetsklimatet ska följas upp oftare

I fortsättningen kommer Yles styrelse att be ansvariga redaktörer att regelbundet meddela om eventuella påtrycknings- och påverkningsförsök mot journalistiken. De ansvariga redaktörerna ansvarar för produktionsinnehållet på Yle. Styrelsen konstaterar att den har fullt förtroende för nyhets- och aktualitetsverksamhetens ansvariga chefredaktör Atte Jääskeläinen.

Styrelsen förutsätter att Yles ledning följer upp arbetsklimatet oftare än tidigare.

Styrelsen ser det som positivt att vd Lauri Kivinen har inlett ett åtgärdsprogram för att förbättra arbetsklimatet. Kivinen samtalar enskilt med alla på redaktionen.

Också de ansvariga redaktörerna diskuterar journalistik i sina egna enheter. Vidare kommer det att föras en etisk diskussion i en skild grupp.

Yles styrelse består av kansler vid Helsingfors universitet, Thomas Wilhelmsson (ordförande), kommunikationsdirektör Carina Geber-Teir, direktör Heikki Hellman, vd Jussi Karinen, professor Laura Kolbe, vd Kirsi-Marja Laitinen och Senior Partner Ilkka Wäck. Arto Nieminen är personalens representant.