Hoppa till huvudinnehåll

Yles styrelse: Yle ger inte avkall på sitt oberoende

Yles styrelse anser att det är viktigt att Yles oberoende värnas på ett målmedvetet sätt. Styrelsen behandlade på sitt möte 14.12 den utredning över Yles oberoende och arbetsklimat som ledningsgruppen sammanställt.

Styrelsen hörde också personalens representants bedömning av situationen.

“Yles styrelse har som sin centrala uppgift att värna om Yles oberoende. Yle ger inte avkall på sitt oberoende. De journalistiska besluten på den finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamheten har fattats självständigt inom redaktionen, precis som sig bör”, säger Yles styrelses ordförande Thomas Wilhelmsson.

Styrelsen anser att det är oroväckande att Yles oberoende till följd av de senaste veckornas händelser har ifrågasatts. Enligt Wilhelmsson är det är viktigt att saken utreds ordentligt.

“Med tanke på Yles verksamhet är det av största vikt att såväl den stora publiken, beslutsfattarna som Yles anställda litar på Yle och också framöver ser dess oberoende som obestridligt”, säger Wilhelmsson.

I fortsättningen följer Yles styrelse oftare än tidigare upp eventuella påtrycknings- och påverkningsförsök som riktar sig mot Yles journalistik. Styrelsen begär en regelbunden rapport om detta av Yles samtliga ansvariga redaktörer. På så sätt kan styrelsen göra sina bedömningar utifrån en situationsbild som kontinuerligt uppdateras.

Styrelsen förutsätter också att Yles ledning följer upp arbetsklimatet oftare än tidigare.

Styrelsen anser att det trestegsprogram som verkställande direktör Lauri Kivinen inlett är bra. Kivinens program för att förbättra arbetsklimatet har presenterats för personalen samt för förvaltningsrådet och styrelsen.

Kivinen för som bäst diskussioner på nyhets- och aktualitetsverksamheten och hör olika personer på tumanhand. Också Yles ansvariga redaktörer diskuterar journalistik inom sina egna enheter och Yles chef för journalistisk standard och etik öppnar en kanal för aktiv diskussion om journalistisk etik som är öppen för alla inom Yle. De här åtgärderna har redan inletts och de fortsätter långt in på nästa år.

De ansvariga redaktörerna ansvarar för innehållen på Yle och leder dem. Yles styrelse konstaterar att ansvariga chefredaktören för Yles finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamhet Atte Jääskeläinen har styrelsens fulla förtroende.

För mera information:
Thomas Wilhelmsson, Yles styrelses ordförande
För intervjuförfrågningar: Kontakta Yles kommunikation 040 7502 999