Hoppa till huvudinnehåll

Besk kritik mot beslutskulturen i Lovisa

Kommunvapen på tak
Kommunvapen på tak Bild: Yle/Fredrika Sundén Lovisa,kommunvapen,klockor,lovisa stads vapen

Det jäser ordentligt inom Lovisa stad för tillfället. Några fullmäktigeledamöter valde att helt bojkotta fullmäktigemötet och orsaken är inte enbart Ada och Glada-fallet.

- Det handlar om hur saker bereds. Ärenden förs medvetet så långt bakom fullmäktiges rygg att vi slutligen fungerar enbart som en gummistämpel. Fullmäktiges möten blir teater, säger Armi Lindell (VF).

Hon och två andra ledamöter, Sonja Ilvetsalo-Koskinen (obunden Grön) och Vesa Peltoluhta (Sannf), meddelade redan före fullmäktigemötet att de inte tänker delta i mötet.

- Vi planerar en skrivelse till staden, som vi kommer att lämna in inom kort, avslöjar Lindell.

I skrivelsen kommer man bland annat att ta upp Ada och Glada-fallet, som man inte anser att handlar om något missförstånd.

Fullmäktigeledamot Armi Lindell (VF) i Lovisa
Fullmäktigeledamot Armi Lindell (VF) är kritisk gällande hur saker bereds inom Lovisa. Fullmäktigeledamot Armi Lindell (VF) i Lovisa Bild: Yle/Fredrika Sundén armi lindell

Pengar reserverade för byarna används

Som Yle Östnyland tidigare kunde berätta så har huset som användes under filminspelningen av Ada och Glada flyttats till Kapellparken i slutet av förra veckan. Det här trots att fullmäktige ännu inte hade godkänt köpet av huset. Husköpet behandlades i fullmäktige först i går (14.12).

Enligt staden handlade det om ett missförstånd då en entreprenör på eget bevåg hade flyttat huset till parken. Det var aldrig meningen att huset skulle flyttas och åtgärdas förrän beslutet var fattat.

På onsdagens möte beslöt ändå fullmäktige med rösterna 39-11 att staden köper huset och bygger om det för 20 000 euro.

Pengarna tas från reserveringen för byautveckling, vilket inte svaldes otuggat av alla ledamöter. En del ifrågasatte varför byarnas pengar ska användas för en lekstuga i centrum.

Enligt Armi Lindell borde fullmäktige i ett tidigare skede ha fått information om Ada och Glada-ärendet.

- Det handlar inte om ett misstag. En del förtroendevalda har nog varit medvetna om att ärendet förs framåt, säger Lindell.

ada och gladas hus i Lovisa 2016
Ada och Glada-huset samt hur saker och ting egentligen gick till gällande ärendet har väckt en större diskussion om hela beslutskulturen i Lovisa. ada och gladas hus i Lovisa 2016 Bild: Yle/Stefan Härus ada och gladas hus i lovisa,Östnyland (tidning),Lovisa,filmer

"Information får man via medierna"

Armi Lindell säger att det redan tidigare har varit så att fullmäktigeledamöter får information om ärenden till exempel via medierna och inte av staden. De senaste exemplen var enligt henne Såguddenärendet och ärendet som berörde försäljningen av Lovisa hamn.

- Det här berättar nog om hur man inom Lovisa stad förhåller sig till fullmäktige överhuvudtaget, säger Lindell.

Stadsdirektör Kaleva: Visst värdesätts fullmäktiges arbete

Lindells antydan om att staden inte värdesätter fullmäktiges arbete gör stadsdirektör Olavi Kaleva upprörd.

- Det där har jag väldigt svårt att smälta. Jag skulle lika bra kunna säga att det även finns politiker inom Lovisa som inte alls uppskattar tjänstemännens arbete, säger han.

Enligt Kaleva är det helt klart att alla de som arbetar för Lovisa stad vet sina arbetsområden och uppskattar och respekterar både politiker och tjänstemän.

- Om man hör sådana där röster från politikerkåren att fullmäktiges arbete inte uppskattas så är det nog för mycket sagt. Sådant har jag nog själv inte upplevt på något vis.

tre män
Stadsdirektör Olavi Kaleva har inte upplevt att fullmäktiges arbete och roll inte skulle värdesättas. tre män Bild: Yle koskenkylän koulu i lovisa

"Kommunikationen kan bli bättre"

Tycker du då att kommunikationen mellan tjänstemän och förtroendevalda fungerar bra?

- Där finns säkert utmaningar och den skulle säkert kunna vara bättre, det är helt klart. Vi försöker hela tiden sträva efter att dialogen blir mer fruktbar och bättre mellan olika grupper, tjänstemän och förtroendevalda.

Kaleva säger ändå att man måste komma ihåg att det alltid finns två parter.

- Det är inte bara tjänstemännens sak att hela tiden förbättra kommunikationen, utan de förtroendevalda måste också ta det ansvaret.

"Huset är ingen större kostnad"

Fullmäktige godkände i går en kläm av Kari Hagfors (Legalitetsgruppen) om att stadsstyrelsen nu ska utreda vad som egentligen hände i Ada och Glada-fallet. När utredningen är klar ska den överlämnas till fullmäktige.

- Om det visar sig att vi måste skärpa våra övervakningskutymer så gör vi det, säger Kaleva.

Han konstaterar vidare att fallet egentligen inte överhuvudtaget berör stadens budget.

- Det handlar om en summa som är under 0,2 procent av stadens budget. Det är ingen kostnadsfråga och därför tänkte tjänstemännen att det skulle vara bäst att sköta frågan utan tilläggsanslag till budgeten.

Kaleva säger att det säkert också hade funnits andra möjligheter än att använda pengar reserverade för byautvecklingen. En omorganisering av medlen för till exempel tekniska centralen eller den allmänna koncernförvaltningen hade varit ett alternativ.

Klubba på bord
Lovisabeslutsfattarna beslöt att använda 20 000 euro för Ada och Glada-huset. Klubba på bord Bild: Yle lagstiftning

"Vi bad om ursäkt"

Utvecklingsdirektör Sten Frondén konstaterar att stadens tjänstemän har redogjort för det skedda i fallet med Ada och Glada-huset på mötet. Ledamöterna fick också ställa frågor.

- Vi bad om ursäkt för det inträffade, det handlade om ett rent och klart misstag.

I övrigt vill Frondén inte kommentera ärendet.

Det missnöje som nu har uttryckts berör ändå mer än enbart den lilla summan för Ada och Glada-huset, det vill säga hela beslutskulturen i Lovisa.

"Fullmäktige ska inte peta i alla frågor"

Olavi Kaleva har svårt att förstå kritiken om att saker bereds i kulisserna och att informationen inte når alla fullmäktigeledamöter.

- Beredningen sker på ett helt vanligt sätt, säger Kaleva.

Han konstaterar att fullmäktige inte ens behöver känna till alla frågor. Vilka frågor som behandlas av fullmäktige står både i kommunallagen, i fullmäktiges arbetsordning och i förvaltningsstadgan.

- Man kan inte tänka sig att fullmäktige ska peta i alla frågor, det är helt obegripligt. Fullmäktiges uppgift är att fatta beslut i stora, strategiska frågor. Man måste komma ihåg vad man talar om. Ibland tycker jag nog att kritiken är helt obefogad, konstaterar han.

Utvecklingsdirektör Sten Frondén
Sten Frondén redogjorde för Ada och Glada-händelsen under fullmäktigemötet. Utvecklingsdirektör Sten Frondén Bild: Yle/Stefan Paavola lovisa,Lovisa

"Vem som helst kan få uppgifter om beredningen"

Fullmäktigeordförande Arja Isotalo (SDP) tycker inte heller att det finns några problem med beslutskulturen i staden.

Enligt Armi Lindell verkar det som om man inte får diskutera saker i fullmäktige, utan att man helst ska vara tyst och bara godkänna det som läggs framför en.

- Naturligtvis ska man också få diskutera i fullmäktige, men ärenden förbereds i nämnder, sektioner och stadsstyrelsen. Vem som helst kan ta kontakt med de personer som bereder alla ärenden, säger Isotalo.

Armi Lindell anser för sin del att hon hade skäl att inte delta i det senaste mötet.

- Jag var inte redo att agera gummistämpel.

Kommunvapen på tak
Kommunvapen på tak Bild: Yle/Fredrika Sundén Lovisa,kommunvapen,lovisa rådhus