Hoppa till huvudinnehåll

Säkerhetsbrister hos Areva överraskade Stuk

Olkiluoto 3 i juni 2014.
Olkiluoto 3 i juni 2014. Bild: TVO känreaktor

Flera kvalitetsbrister har uppdagats i den fabrik i Frankrike som bygger den tredje reaktorn vid kärnkraftverket i Olkiluoto. Det är fråga om tillverkningsdokumentation som är starkt anknuten till säkerheten. Det var tidningen Wall Street Journal som först skrev om problemen.

- Vi fick uppgifterna för några veckor sedan. Vi har gjort en gemensam myndighetsgranskning i Frankrike. Det har förekommit viss oklarhet i dokumentationen ända sedan 60-talet. En liten del av de ärenden som utreds gäller Finland men också de är under granskning, säger Stårlsäkerhetscentralen, Stuks kontorschef Martti Vilpas.

Påverkas säkerheten?

Enligt Wall Street Journal har det kommit fram misstankar om att resultat har förfalskats för att dölja problem vid tillverkningen. Vilpas säger att ärendet har blivit en rättssak i Frankrike.

- Om de avvikelser vi känner till blir uppklarade kommer de inte allvarligt att hota säkerheten vid den tredje reaktorn vid Olkiluoto. Om det framkommer något allvarligare är det en annan sak, men jag tror inte att det är särdeles sannolikt, säger Vilpas.

Överraskning för Stuk

De nya uppgifterna var en överraskning för Stuk.

- Fabrikens kvalitetskontroll har varit på en rätt låg nivå. Eftersom det gäller komponenter med en hög säkerhetsklassificering är detta en överraskning trots att liknande har kommit fram också på andra håll i världen, till exempel för något år sedan i Sydkorea.

Starkt försenat bygge

Bygget vid Olkiluoto 3 har kraftigt försenats. Ursprungligen var det meningen att reaktorn skulle vara färdig redan år 2009. Enligt de senaste uppskattningarna kommer reaktorn att producera el till riksnätet år 2018.

Byggherren Industrins Kraft och Areva har länge grälat om dröjsmålen och har krävt varandra på miljardersättningar.

Industrins Kraft krävde nyligen Areva på garantier för när kraftverket ska bli klart. Enligt kommunikationschefen Pasi Tuohimaa har man ändå inte fått några garantier.

Tuohimaa säger att Industrins Kraft litar på Stuks övervakning och väntar på Stuks beslut gällande de nya problemen med dokumentationen vid Areva.

Antti Laakso/Yle uutiset

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes