Hoppa till huvudinnehåll

Stormhälla kan bygga på Stora Tallholmen i Hangö

Ett vitt hus i trä med grönt tak.
Så här planerar Stormhälla att inkvarteringen ska se ut på Stora Tallholmen i Hangö. Ett vitt hus i trä med grönt tak. Bild: Joarc Architects Hangö,stora tallholmen,Västnyland,Carl Gustaf Mannerheim

Företaget Stormhälla i Hangö kan nu börja bygga inkvartering, en bastu, ett bilskydd och en brygga på Stora Tallholmen. Byggnaden har en våningsyta på 811 kvadratmeter.

Miljönämnden godkände i onsdags (14.12) Stormhällas ansökan om undantagslov och bygglov. Undantagslovet behövs då tomtindelningen ännu inte förts in i fastighetsregistret.

Stormhälla köpte Stora Tallholmen i november 2009, men det blev en sju år lång process med förändring av generalplanen, detaljplanering och förhandlingar om markköp.

Ett vitt hus i trä med grönt tak.
Våningsytan är 811 kvadratmeter. Ett vitt hus i trä med grönt tak. Bild: Joarc Architects Hangö,stora tallholmen,Carl Gustaf Mannerheim,Västnyland

Den långa planeringsprocessen har lett till stora ekonomiska utgifter för Stormhälla. Bolaget vill därför så fort som möjligt förverkliga projektet medan det är ekonomiskt möjligt. Man vill också snabbt få inkomster från verksamheten.

Miljönämnden beslöt bevilja undantagslov med stöd av markanvändnings- och bygglagens 171 paragraf som ger kommunen rätt att av särskilda skäl bevilja undantag.

Marskalk Carl-Gustaf Mannerheim köpte år 1920 det hus som fanns på Stora Tallholmen och han sålde villan år 1931. Under vinterkriget skadades huset av en bomb och huset revs ned.

En karta i svart vitt över en ö med ritningar av hus.
Här ser man var inkvarteringen placeras på Stora Tallholmen. En karta i svart vitt över en ö med ritningar av hus. Bild: Joarc Architects Västnyland,Hangö,stormhälla,Carl Gustaf Mannerheim

På Lilla Tallholmen, som ligger bredvid den nu aktuella Stora Tallholmen, finns caféet De fyra vindarnas hus som Mannerheim ägde åren 1927-1933.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland