Hoppa till huvudinnehåll

Högklassig journalistik och en smidig verksamhet garanterar Yles oberoende

Bild av Yles nyhetsstudio i Böle.
Bild av Yles nyhetsstudio i Böle. Bild: Laura Mainiemi/Yle Yle,Yle Uutiset,studior

Yle måste försäkra sig om medborgarnas förtroende. Förtroendet säkerställs genom att utöva absolut högklassig journalistik, som är oberoende och självständig.

Under den gångna veckan har verkställande direktör Lauri Kivinen gjort en höranderunda på den finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamheten och sammanställt en helhetsbild av situationen. Arbetskulturen och funktionssätt har speciellt diskuterats. Kivinen har träffat medarbetare och samma frågor har också tagits upp i Yles styrelse, förvaltningsråd och samarbetsdelegationen.

Kivinen anser att det är viktigt att Yles obestridliga oberoende, journalistiska trovärdighet samt kvalitet i innehåll och verksamhet garanteras. Yles finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamhet får en enklare struktur, den journalistiska beslutsprocessen blir smidigare och förvaltningen lättare. Utöver det här satsar bolaget på att öka förtroendet genom öppenhet och omfattande diskussioner.

“Yttrandefrihet och Yles oberoende är så viktiga för finländarna att det inte får finnas minsta misstanke om Yles trovärdighet, nu då journalistiken som helhet genomgår en omvälvning”, säger Kivinen.

Ett förnyelseprogram inleds i Yles finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamhet, och de första skedena offentliggjordes fredagen den 16 december.

Tydligare struktur

Chefen för journalistisk standard och etik på Yle, Riitta Pihlajamäki, utses till ny chef för A-studio-redaktionen. Inom redaktionen arbetar cirka 25 redaktörer med tv-sändningar och aktualitetsjournalistik på webben. Pihlajamäki har tidigare haft flera olika uppdrag på Yle, bland annat som som utrikesredaktör för tv-nyheterna, chef för A-studios utrikesredaktion, beställare av faktaprogram för tv samt programdirektör för TV1. I de två senaste uppdragen har Pihlajamäki varit ansvarig redaktör.

Pihlajamäki rapporterar till ansvariga chefredaktören Atte Jääskeläinen och blir medlem av ledningsgruppen för Nyhets- och aktualitetsverksamheten.

“Vi vill förena en ambitiös redaktion som gör mångsidig och högklassig journalistik, och som går på djupet med de allra svåraste ämnena”, säger Pihlajamäki.

Ledarskapet på den finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamheten blir tydligare. Riikka Venäläinen utses till chef med ansvar för att leda det dagliga arbetet. Venäläinen har tidigare bland annat arbetat på Helsingin Sanomat med chefsuppdrag och som tf ansvarig chefredaktör.

Jukka Niva utses till chef för samhällsredaktionen.

Utnämningarna träder i kraft 9.1.2017. Organisationens struktur och verksamhet följs upp, och förtydligas vid behov.

Journalistiskt beslutsfattande

Inom nyhets- och aktualitetsverksamheten pågår ett arbete med att dra upp de journalistiska riktlinjerna, och det här arbetet fortsätter hela år 2017. Hela personalen involveras i arbetet och deltar i diskussionerna om de journalistiska principerna. Ett motsvarande arbete kommer också att göras i Yles övriga redaktionella enheter.

Utöver detta kommer en förvaltningschef att utses inom Nyhets- och aktualitetsverksamheten. På förvaltningschefens bord kommer en betydande del av planerings- och de administrativa uppgifterna att finnas. På så sätt frigörs redaktionernas resurser till innehållsarbete.

Redaktionerna får också stöd i olika former, vars mål är att öka förtroendet och öppenheten. Dessa är bland annat utomstående hjälp till stöd för arbetsteamen, klargörande av instruktioner för verksamheten samt kontinuerlig förbättring av praxis via diskussioner. På våren görs en extra arbetstrivselenkät.

För mera information:
Yle Kommunikation, tfn 09 14801