Hoppa till huvudinnehåll

Mamma misstänkte sexbrott och dömdes för ärekränkning - Europadomstol gav henne rätt

Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.
Europadomstolen gav kvinnan rätt trots att hon hade dömts för ärekränkning i Helsingfors tingsrätt och Helsingfors hovrätt. Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. Bild: Adrian Grycuk Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,ting (domstolar)

Europadomstolen anser att en kvinnas yttrandefrihet kränktes när hon dömdes för ärekränkning för att hon framfört en misstanke om att fadern till hennes barn hade utnyttjat barnet sexuellt. Tingsrätten och hovrätten i Helsingfors dömde henne tidigare.

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna gav sin dom i fallet på torsdagen.

Helsingfors tingsrätt dömde kvinnan till böter för ärekränkning år 2009 och hovrätten fastställde domen två år senare. Kvinnan hade under ett telefonsamtal med en socialarbetare vid barnskyddet framfört en misstanke om att fadern till hennes barn hade utnyttjat barnet sexuellt. Barnet föddes 2004.

Tingsrätten och hovrätten ansåg i sina domar att det saknade betydelse att kvinnan hade berättat om sin oro för en myndighet med tystnadsplikt. Kvinnan hade förutom böter också dömts att betala skadestånd och att ersätta rättegångskostnaderna. Hon besvärade sig över domen till Europadomstolen och ansåg att den kränkte hennes yttrandefrihet.

Europadomstolen: Den som agerar för barnets bästa ska inte straffas

Europadomstolen gav kvinnan rätt. Domstolen anser att det har gjorts intrång i hennes yttrandefrihet enligt artikel 10 i Europakonventionen.

I målet vägdes två viktiga intressen mot varandra - att skydda sitt barn mot att utnyttjas av en förälder och att skydda en förälder mot ett ogrundat ingrepp i rätten till privatliv och familjeliv.

Europadomstolen anser att barn och andra i sårbar ställning har särskild rätt till statens beskydd. En person som agerar för barnets bästa ska inte behöva vara rädd för straffrättsliga påföljder för att denne larmar hälso- eller socialvården. Det var enligt Europadomstolen betydelsefullt att kvinnan hade berättat om sin oro för en myndighet med tystnadsplikt och ett bötesstraff var en orimlig påföljd av att hon hade gjort det.

Europadomstolen bestämde att staten ska betala kvinnan 8 000 euro i skadestånd, 5 000 euro i skälig ersättning och 6 000 euro för att ersätta rättegångskostnaderna.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen