Hoppa till huvudinnehåll

Papperslösa ska få rätt till utkomst för grundläggande behov

två personer sitter på gatstenar, svartvit bild
två personer sitter på gatstenar, svartvit bild Bild: Yle/Helena von Alfthan papperslösa personer

Papperslösa migranter i Finland garanteras rätt till utkomst för de mest grundläggande behoven, och även till omvårdnad.

Ministerarbetsgruppen för migration har gett nya direktiv för bemötande av människor som fått sin asylansökan avslagen men stannat kvar i Finland.

Enligt direktiven ska kommunerna ordna med nödbostad för dem som inte längre kan bo kvar på asylmottagningarna.

Kommunerna ska också se till att de avvisade får mat och annan akut hjälp, till exempel mediciner. Det kommer inte att vara fråga om utkomststöd.

Staten ska ersätta kommunerna för utläggen.

Övervakning effektiveras

Polisen och andra myndigheter ska också öka övervakningen så att det ska gå att få en uppdaterad bild av dem som utan tillstånd vistas i landet. Inrikesminister Paula Risikko (Saml) säger att avsikten är att få de papperslösa att återsändas så snabbt som möjligt.

År 2015 kom det över 32 000 asylsökande till Finland och majoriteten har inte fått asyl.

En person anses vara olagligt i Finland om personen har fått ett negativt asylbeslut och man inte har lyckats återsända hen till sitt hemland eller hen har inte återvänt självmant.

De lagändringar som krävs för att garantera papperslösa ökade rättigheter börjar beredas i början av inkommande år.

I landet finns nu omkring 11 000 personer som har fått avslag på sin asylansökan. Antalet väntas öka i takt med att flera personer får avslag på sin asylansökan.

Kommunerna har väntat på riksomfattande direktiv för hur de papperslösas utkomstskydd ska se ut. I brist på statligt direktiv har många kommuner börjat ge ut egna instruktioner.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes