Hoppa till huvudinnehåll

Yle stärker sin verksamhet i Tammerfors

Bild av studio i Mediapolis.
Bild av studio i Mediapolis. Bild: Mikael Peltomaa Mediapolis (företag),Yle,studior

Yle koncentrerar sina egna studioproduktioner till Mediapolis och stärker sin verksamhet i Tammerfors.

Den studioproduktion som enheten Kreativa innehåll gör i Böle flyttar över till Mediapolis. De programgenrer som nu görs i Mediapolis stärks ytterligare. I fortsättningen utvecklas Mediapolis till ett mera uttalat centrum för Yles finskspråkiga barninnehåll och ett centrum för en ännu mångsidigare dokumentation av det Finland vi lever i idag. I Mediapolis sammanställs Yles finskspråkiga regionala tv-nyheter och i fortsättningen koncentreras det regionala webbarbetet också dit. Yles egna underhållningsproduktioner görs också i första hand i Mediapolis.

Mediapolis blir huvudcentrat för Yles egna studioproduktioner och primär startplats för tv-utomhusproduktioner och bland annat idottsevenemang.

Förändringarna genomförs i huvudsak år 2018 och noggrannare produktionsplanering görs under nästa år.

Yle har redan nu utmärkt produktionsutrustning i Mediapolis.

“Vi har de senaste åren byggt Mediapolis i samarbete med Tammerfors stad och lokala aktörer. Yle har också investerat i HD-teknik, en filmhall, studiorna för regionala tv-nyheter samt kontorslokaler. Vårt mål är att Yles satsningar på underhållning, evenemang och partnerskap framöver främjar både Mediapolis och hela den kreativa branschens livskraft”, säger Yles verkställande direktör Lauri Kivinen.

Utgångspunkten är att det inte görs överlappande arbete i Yles centra i Böle och Mediapolis, utan att de kompletterar varandra. Yles regionalredaktioner täcker hela landet och program tas in överallt i Finland.

För tillfället finns det ungefär 30 olika aktörer i Mediapolis, bland annat Technopolis, Aito Media samt Aito Tehdas. I centrat arbetar eller studerar dagligen ca 1700 personer, varav knappt 400 är Yleanställda.

I Mediapolis verkar också Tammerfors yrkeshögskola och Tampereen seudun ammattiopisto. I fortsättningen satsar Yle i Mediapolis på webbutveckling och pilotering av nya koncept, där samarbetet kring innovationer och produktutveckling är viktigt.

Tammmerfors stad har stött uppkomsten av Mediapolis, eftersom utvecklingen av den kreativa branschen är ett av stadens näringspolitiska tyngdpunktsområden. Som bransch har medie- och upplevelseproduktion under de senaste åren utvecklats på ett positivt sätt i Tammerfors.

För mera information:
Lauri Kivinen, Yles verkställande direktör, tfn 09 14801