Hoppa till huvudinnehåll

Yles sportredaktioner med och bygger ett jämställdare Finland

Kvinna som gör armhävningar.
Kvinna som gör armhävningar. Bild: Markku Vahtila Yle

Yle Sporten och Yle Urheilu utreder hur det ser ut med jämställdheten i Yles sportutbud och hur publiken upplever jämställdheten i utbudet.

Undersökningarna kartlägger hur jämställdheten tar sig uttryck genom att granska minutfördelningen i Sportrutan; genom en innehållsanalys av webbartiklarna och en publikenkät.

Chefen på Yles finskspråkiga sportredaktion Panu Pokkinen lovar att Yle förbinder sig till att bygga ett mångsidigare och mera jämställt sportutbud.

“För oss är jämställdhet en hederssak. Jag kan redan nu säga att det säkert finns rum för förbättring. Det är allt skäl att utveckla damidrottens synlighet. Vi förbinder oss till att kontinuerligt främja jämställdheten inom sportutbudet enligt de riktlinjer utredningen ger vid handen”, säger Pokkinen.

“En stor del av Yles populäraste innehåll är sport. Sport är också en av de få mediehändelser i Finland som förenar hela folket. Det ingår i Yles public service-uppdrag att erbjuda alla medborgare gemensamma upplevelser”, säger Pokkinen.

Projektet 100 jämställdhetsgärningar ingår i programmet för Finlands 100-årsjubileum. I projektet görs nya och konkreta gärningar för att främja jämställdhet och speciellt kvinnornas synlighet i jubíleumsprogrammet lyfts fram.

Projektet som drivs av Delegationen för jämställdhetsärenden och Kvinnoorganisationernas centralförbund har redan 40 samarbetsorganisationer. Förutom Yle medverkar Helsingfors stad, polisen, Finlands kommunförbund samt flera medborgarorganisationer och kvinnonätverk.

För mera information:
Panu Pokkinen, chef för Yle Urheilu, panu.pokkinen@yle.fi, tfn 050 542 3025
Gunilla Ohls, strategidirektör, gunilla.ohls@yle.fi, tfn 040 557 0097