Hoppa till huvudinnehåll

En sista vädjan för byskolorna i Karleby

Rektor Markus Enlundi samspråk med förälder Anette Hagström-Penttilä. I bakgrunden stadssirektör Stina Mattila och bildningschef Peter Johnson.
Rektor Markus Enlund i samspråk med förälder Anette Hagström-Penttilä. I bakgrunden stadsdirektör Stina Mattila och bildningschef Per-Olof Nyström.. Rektor Markus Enlundi samspråk med förälder Anette Hagström-Penttilä. I bakgrunden stadssirektör Stina Mattila och bildningschef Peter Johnson. Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén Karleby,vittsar skola

Fyra av sju svenska skolor i Karleby hotas av stängning. På fredagen besökte tf stadsdirektör Stina Mattila Vittsar skola, en av de skolor hon vill stänga. - Vi är mycket oroliga, säger föräldern Anette Hagström-Penttilä.

På måndag presenterar stadsdirektör Stina Mattila sitt förslag om det framtida skolnätet för stadsstyrelsen. Ett förslag som innebär att sju svenska skolor kan bli tre. På fredagen besökte Mattila och skoldirektör Per-Olof Nyström nedläggningshotade Vittsar skola.

Ger sig inte

Föräldrarna Anette Hagström-Penttilä och Kenneth Lindell som båda är aktiva inom Hem och skolaföreningen fanns på plats för att en sista gång vädja om att få bevara sin byskola.

- Det här förslaget är sorgligt och det allra sorgligaste är att beslutsfattarna inte vill se vad vi har här i Vittsar skola. För ett år sedan trodde vi att stormen lugnat sig, men nu är det på gång igen, säger Kenneth Lindell.

- Nej, de ger sig inte, tåget bara går och ingen tar emot våra argument. Vi tycker att vi har bra motförslag, men ingen lyssnar på oss.

Föräldrarna Anette Hagström-Penttilä och Kenneth Lindell.
Anette Hagström-Penttilä och Kenneth Lindell. Föräldrarna Anette Hagström-Penttilä och Kenneth Lindell. Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén vittsar skola,Karleby

Sju skolor kan bli tre

Enligt förslaget ska Rödsö och Vittsar skolor stängas 2019 för att flytta in i Chydenius skolas nybygge i centrala Karleby. Den 12 december beslöt fullmäktige att byggandet av en ny skolbyggnad för Chydenius skola inleds omedelbart. Kyrkbackens skola ska också läggas ner och eleverna överföras till Villa skola.

Minimiantalet elever för en lågstadieskola ska höjas från 32 till 48 vilket innebär att Öja skola fortfarande ligger i farozonen. Såka skola kommer att fortsätta som tidigare.

Enbart fråga om centralisering

Med de här ingreppen anses staden kunna spara 12,5 miljoner euro under tio års tid. Men Hagström-Penttilä och Lindell samt rektor Markus Enlund är eniga om att en stängning av Vittsar skola inte kommer att spara några stora pengar.

- Men man sparar inga pengar genom att stänga Vittsar skola, det är bara fråga om centralisering. Och vilka de sekundära utgifterna blir, det har ingen grepp om, säger Hagström-Penttilä.

- Vittsar skola placerar sig som den näst billigaste svenskspråkiga skolan. Om vi fick ta emot några fler elever kunde vi bli ännu förmånligare, det krävs inte fler lärartjänster fastän vi hade 10 elever till, säger rektor Markus Enlund.

Diskussion bakom stängda dörrar

Besöket inleddes med att stadsdirektören bekantade sig med skolan. Sedan var det dags för kaffe och diskussion med rektor Markus Enlund, lärare och representanter för hem och skola.

Yle fick inte följa vare sig rundvandringen eller diskussionen som hölls bakom stängda dörrar. Stadsdirektör Mattila var överhuvudtaget inte villig att uttala sig till Yle.

Diskussionen med stadsdirektör Mattila och bildningsdirektör Johnson hölls bakom stängda dörrar.
Mötet hölls bakom lyckta dörrar. Diskussionen med stadsdirektör Mattila och bildningsdirektör Johnson hölls bakom stängda dörrar. Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén vittsar skola,Karleby,Mellersta Österbotten

Hagström-Penttilä och Lindell hoppades inför mötet med stadsdirektören att få lyfta fram sina synpunkter.

- Det här är vår närskola. Ska barnen gå i skola i centrum så kan de inte gå eller cykla till skolan, eller gå hem med vänner. Det känns kortsiktigt att skjutsa barnen in till stan, säger Hagström-Penttilä.

- Dessutom är miljön här ypperlig, barnen kan skida och orientera i skogen intill skolan. Det är en mysig och trygg skola där lärarna känner alla barn och föräldrar. Allt det här berövas de om skolan stängs. Dessutom är det en frisk träskola som stått här i drygt 130 år, säger Lindell.

Styrt eleverna mot centrum

Hagström-Penttilä säger att Vittsar skola med avsikt körts på tomgång, man har inte satsat på skolan och aktivt styrt eleverna till centrumskolorna.

- Istället för att satsa på skolor som fungerar så väljer man det dyraste och mest krångliga alternativet, att bygga nytt och skapa lång skolväg för barnen, säger Hagström-Penttilä.

Rektor Markus Enlund säger att Vittsar skolas stora styrka är gemenskapen och relativt små undervisningsgrupper. Och att skolan är lite skamfilad stör inte eleverna.

- Vi kan göra saker som är svåra att genomföra med större grupper. Vi har också tid att se varje elev och deras förutsättningar och behov och vi lärare känner alla elever. Allt det här kan vi beakta i vår undervisning, säger Enlund.

Rektor Markus Enlund.
Rektor Markus Enlund. Rektor Markus Enlund. Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén vittsar skola,Karleby

Utmanar Rödsö

Hagström-Penttilä och Lindell är eniga om att Chydenius behöver en ny skola, men där kunde exempelvis Kyrkbackens skola inrymmas. Kyrkbackens skola är utlokaliserad eftersom skolbyggnaden drabbats av problem med inneluften.

- Men vi vänder oss mot Rödsö och utmanar dem. Vi har redan en gemensam förskola, kanske kunde vi ordna skolgången tillsammans, säger Hagström-Penttilä.

Gav inga löften

Stadsdirektör Stina Mattila gav inga löften under kaffestunden, och bad att de som deltog i diskussionen att inte kommentera det som avhandlades.

Fanns det förståelse från stadsdirektörens sida?

- Jo, det fanns förståelse, alla förstår varandras viljor. Det var en öppen diskussion och föräldrarna fick framföra sin syn. Det blir en stor sorg om skolan stängs, men vi hoppas ännu på att Vittsar skola ska få finnas kvar länge ännu, säger Enlund.

Finska skolor stängs

Av de finskspråkiga skolorna kommer gymnasierna att slås ihop i Västra parkens skola och de yngre eleverna flyttar till andra skolor. Älvdalens skola och Hakalax skola kommer att slås ihop och gå samman med förskola och högstadiet. Yxpila skola fortsätter verka i sin exil på Vingesgatan och dess framtid är öppen.

Byskolorna i Rahkonen, Ullava och Alavirre stängs redan vid utgången av detta läsår.

Stadsstyrelsen besluter på måndag

På måndag kommer stadsdirektören att presentera sitt förslag för stadsstyrelsen. Styrelseledamot Marlén Timonen (SFP) som är medlem i nämnden för bildning och fostran och leder den svenska sektionen har inte gett upp hoppet om byskolorna.

- Jag tänker fortfarande stå upp för de små skolorna. Jag är faktiskt besviken på stadsdirektörens förslag, säger Timonen.

Timonen säger att höjningen av minimiantalet elever till 48 även oroar och gör det i princip omöjligt att driva mindre skolor. Timonen kommer också att gå igenom beräkningarna som ligger till grund för förslaget.

- Jag tror absolut inte att man kan spara 12,5 miljoner på detta. Då räknar man dessutom med att staden säljer skolfastigheterna. Men de är inte så lättsålda, säger Timonen.

Frågetecken finns också angående interna hyror.

- Man kan räkna på många sätt och välja räknesystem som tjänar ens syften, säger Timonen.

Timonen säger att byskolorna är något av Karlebysvenskarnas styrka. Timonen säger att de svenskspråkiga Karlebyborna inte på något sätt vill ha det bättre än de finskspråkiga, men de vill ha rättvisa.

Timonen kan förstå att det exempelvis kan vara mera smidigt med lärarresurser i större skolor och att det finns vissa pedagogiska fördelar. Men småskolorna har en stor styrka.

- I de små skolorna är barnet i centrum. Där får de komma fram. I en stor skola försvinner barnen i mängden, säger Marlén Timonen.

Det avgörande beslutet om Karleby skolornas framtid tas i början av nästa år.