Hoppa till huvudinnehåll

Läsarna berättar: Så är vården på svenska i verkliga livet

Läkare och patient diskuterar i en sjukhuskorridor.
Läkare och patient diskuterar i en sjukhuskorridor. Bild: All Over Press sjukhuskorridor

Svenska Yle bad på torsdagen läsarna berätta om sina upplevelser av vård på svenska i Finland.

I långt över hundra kommentarer har läsarna delat med sig av sina erfarenheter. Det finns de som är nöjda med den service de fått - även den språkliga.

Kritik förekommer rätt allmänt mot utländska läkares språkkunskaper - i vissa fall behärskar de enligt skribenterna varken finska eller svenska. Ibland inte ens begriplig engelska.

Läkare sägs ha suttit med Google translate fullt synligt på datorskärmen medan patienten försökt beskriva sina symptom.

De flesta av dem som skrivit till oss är dock specifikt kritiska till hur vården på svenska i praktiken fungerar.

De talar om "skräckupplevelser" och "pärs" som hjälplösa objekt inom en helfinsk vårdapparatur och om att bli förminskade och förlöjligade på grund av sin önskan att få tala sitt modersmål.

"Många gånger förlöjligas man då man kräver att få prata svenska."

Många talar om attitydproblem: Här talar vi finska, har flera skribenter fått höra när de velat tala om viktiga saker på sitt modersmål.

Tre skribenter talar om "teater" när det påstås att sjukvårdspersonalen kan svenska. De menar att läkarnas språkkunskaper överdrivs då de presenteras:

Läkare för anteckningar
Läkare för anteckningar Bild: Wesley Wilson hälsovårs

"Känslan när du kommer in en läkarmottagning, är trött och sjuk och börjar prata svenska. För att sedan bli avbruten med "En puhu ruotsia!" är både kränkande, nedvärderande och fel. Som sjuk är det inte jag som ska serva läkaren genom att göra allt så lätt som möjligt för hen." (Helsingfors)

Läget dåligt i söder, inte välfungerande i Österbotten heller

De flesta missnöjda omdömena kommer från Helsingfors, Esbo, Borgå och Åbo. Verkligheten i många tvåspråkiga kommuner är sådan att många de facto slutat kräva eller ens be om att få tala svenska hos läkaren eller på sjukhus.

"Eftersom jag är tvåspråkig är jag ofta lat och väljer den lättare vägen, dvs talar finska. Man borde väl kanske tala svenska för sakens skull, men har inte tålamod för sådant, speciellt inte om jag är sjuk." (Pargas)

"I dag vill jag hellre tala finska med läkarna än få svar av dem på dålig svenska. Visst känns det galet, men det här är den bästa lösningen", skriver en kvinna men berättar inte var hon bor.

Inte heller Vanda får beröm: "Svenskan var oftast inget realistiskt alternativ. För att få sitt ärende uträttat var det bäst att använda finska."

"I Borgå hade jag för två år sedan några månader hjälp av psykiatrin på Borgå sjukhus. Det var tufft - att beskriva hur man mår psykiskt på finska. Sköterskan förstod inte ens de några ord svenska jag ibland fyllde på med då jag inte hittade de finska", skriver en kvinna.

Omdömena om Borgå är dock mer varierande än de om Helsingfors: "Och de finskspråkiga [i Borgå] är ofta villiga att pröva, till skillnad från Helsingfors där de snäser av en om man börjar på svenska."

Tandvården i Helsingfors får däremot beröm för sitt bemötande på svenska.

Missnöje finns också i Egentliga Finland: "I Åbo har jag inte fått nån vård alls på svenska på 19 år."

En annan Åbobo: "Det visade sig att läkarens tvåspråkighet var frågan: "Hor mår do?". Svaret brydde han sig inte om att ens försöka förstå."

En person berömmer läget i Raseborg: "Ja svenska går bra."

Vad gäller situationen i huvudstadsregionen berättar en person i Grankulla om hälsocentralens infolinje där man skulle välja 1 för finska och 2 för svenska. Personen valde 2 - och blev betjänad endast på finska.

Även de som reserverat tid i verkligt god tid för läkarbesök har fått ett "snäsigt svar på sin förfrågan om svensk läkare om att det kan vi inte garantera."

Några antyder att diskussionen om Vasa Centralsjukhus framtid fått dem att inse hur dåligt språkläget de facto är i södra Finland.

"Det känns ju fel att betala skatt till Helsingfors bland annat för hälsovård men vara tvungen och gå privat och betala mycket mera." (Kvinna som flera gånger valt svenskspårkig privatläkare för att hennes finska är dålig).

En skribent säger att flytten till Vasa var en befrielse efter studietiden med Studenthälsan i Helsingfors där "ingen någonsin" talade svenska.

En annan skriver: "Vanligtvis kan läkarna´och sköterskorna här i Vasa tillräcklig svenska för att förstå och bli förstådda både på poliklinikerna och avdelningarna. På akuten har jag absolut inte stött på några problem."

Men språkproblem förekommer nog också i Österbotten.

"Vårdaren kommer in i rummet med elev, talar finska. En stund senare kommer samma vårdare tillbaka ensam och säger till mig, du talar säkert svenska men eleven jag hade med mig förstår inte svenska därför talade jag finska." (MÖCS i Karleby)

En annan berättar: "En rysk läkare talade dålig engelska och en sjuksköterska som inte förstod vad läkaren sa tolkade till svenska så jag betalade och körde privat."

Sovande barn i sjukhussäng skymtar genom fönsterruta.
Sovande barn i sjukhussäng skymtar genom fönsterruta. Bild: YLE/Rolf Granqvist patient,infektionsavdelning

Vad gäller Seinäjoki - som fått stå som motpol till Vasa - skriver en läsare följande: "Vid mitt första besök var den första frågan; Förstår du finska. Jag svarade, ja. Då drog sjuksköterskan en lättnadens suck och sa att de i flera dagar oroat sig då de såg att en patient med ett helsvenskt namn är på kommande. Läkaren har inte en endaste gång frågat om jag förstår finska."

"Pröva själv tala kinesiska till ditt barn"

Det är inte endast vuxna som tvingas försöka förklara sina problem och krämpor på annat än modersmål.

Omkring tio skribenter häpnar sig över oförståelsen hos barnrådgivningens hälsovårdare för att barnet talar svenska som modersmål.

"Också på Neuvolan/Rådgivningen tror de att ett barn är underutvecklat för att barnet inte förstår vad de frågar/säger på finska - som svar gav en mamma - du kan ju försöka med kinesiska då du tilltalar dina egna eventuella barn o se hur det går." (Esbo)

En annan förälder skriver: "Hos rådgivningen i Kymmenedalen blev hälsovårdaren orolig för barnens språkliga utveckling då mina tvåspråkiga barn, dock med svenska som modersmål, kallade bastulaven för 'penkki' istället för 'laude'. Hon kunde inte alls förstå att man kunde ha svenska som modersmål, undrar då hur hon tänkte utföra sitt jobb på svenska vid behov."

Det finns också andra erfarenheter med barnpatienter: "Sonen (4 år) blev blyg och drog sig undan då han inte förstod vad läkaren förklarade att han skulle göra. Jag pratade svenska hela besöket förutom vid ett tillfälle då läkaren inte förstod vad jag menade." (VCS)

"Även när barnet var under 8 år talade läkaren finska till hen och förväntade att ett barn som är enspråkigt svenskt förstår och kan svara på finska??" (Karleby)

Några skribenter talar om upplevelsen att föda barn assisterad av vårdpersonal som de inte kan kommunicera ordentligt med.

Förlossningsrum på Vasa centralsjukhus
Förlossningsrum på Vasa centralsjukhus Bild: Yle/Sofi Nordmyr förlossningsrum

"Ett av Tre barn har jag fått föda med finskspråkiga barnmorskor. Skillnaden är enorm vid ett sådant tillfälle som att föda barn. Man är osäker, orolig och i grymma smärtor som de flesta vet. ....Så i mitt fall blev det denna "mur" mellan mej och barnmorskorna, jag tala inte till dem, endast till min man som fick tolka åt dem vad jag ville."

Missförstånd ger större nota

Förutom att det känns otryggt för patienten att inte förstå eller bli förstådd kan det vara direkt farligt med missförstånd inom vården. Och det kan stå sig dyrt, rent pengamässigt.

"För en annan anhörig skedde fel vid översättning av medicindosen och anamnesen i somras vid ÅUCS. Medicindoseringen förblev fel ända tills jag började jämföra med min anhörigas tidigare recept och då fick det ändrat, likaså förblev anamnesen felaktig ända tills vi själva råkade märka att det stod att fel organ opererats." (ÅUCS)

"Hemkommen efter op blev det flera hvc-besök som kunde ha undvikits om jag hade kunnat fråga kirurgen nyanserat angående konvalecensen. Epicrisen också finsk."(Åbo)

"På Tyks i Åbo en dialyspatient var på första hjälpen med lindrig fraktur i vristen. Blev skickad till Salo där hade dom inte hade hemdialysmaskin. Så vi från .... måste åka till Salo med masin o vätskor. O detta på grund att patienten o personalen inte förstod varandra, han borde absolut fått bli på Tyks. Det blev en dyr resa när patienten kom till xxxx bäddavdelning med kela taxi. Föll maskinen i marken o sönder."

"Otroligt farligt när finskspråkiga psykiatriker ska ge en diagnos åt någon som de inte kan lyssna på." (Vasa)

Rena missförstånd har kommentatorerna också varit med om:

"Senast jag hälsade på hade jag huvudvärk som varat en lång tid. Jag nämnde att jag känner att det trycker kring tinningarna, han frågade "har du tinnitus". Jag svarade att det har jag haft länge, men nu är det fråga om huvudvärk. När jag senare fick remiss till nästa ställe så var tinnitus det första den läkaren började fråga om, eftersom det stod att det var en av orsakerna till att jag behövde ses över."

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes