Hoppa till huvudinnehåll

Justitiekanslern i HS: Regeringen försöker undvika grundlagsgranskning

Jaakko Jonkka
Jaakko Jonkka. Jaakko Jonkka Bild: Yle jaakko jonkka

Justitiekanslern klagar på att den nuvarande regeringen sidsteppar honom i lagberedningen och försöker undvika att ärenden granskas i grundlagsutskottet i riksdagen.

Det är justitiekansler (JK) som ska övervaka att regeringen följer lagen. JK har rätt att yttra sig vid statsrådets möten, men kan inte stoppa ett lagförslag som regeringen vill driva igenom.

JK Jaakko Jonkka säger till Helsingin Sanomat att regeringens lagförslag tidvis haft stora problem när det gäller deras grundlagsenlighet, men att regeringen och de beredande ministerierna inte alltid velat lyssna på honom.

Jonkka säger att han en gång ville ha in en skrivning i ett lagförslag om att det ska granskas i riksdagens grundlagsutskott.

- Den beredande tjänstemannen i ministeriet sade att det inte finns tid för detta på grund av den politiska tidtabellen.

Statsrådets hus i Helsingfors
Statsrådet i Helsingfors. Statsrådets hus i Helsingfors Bild: Mikael Crawford/Yle Statsrådet (Finland),Regeringens ministrar & departement,statsrådets kansli

Juridiska experter fördömer

Tre grundlagsexperter som HS talat med är upprörda över de problem som justitiekanslern anför.

- Regeringen tror uppenbarligen att regeringsprogrammet står ovanför grundlagen, säger professor Tuomas Ojanen vid Helsingfors universitet.

- Om man i lagberedningen åsidosätter grundlagens krav av politiska skäl, är det skäl att vara mycket bekymrad, säger professor Veli-Pekka Viljanen vid Åbo universitet.

Professor Juha Lavapuro vid Åbo universitet befarar att regeringen uppfattar grundlagen som ett hinder för regeringens politik.

Ojanen påpekar att politikerna sinsemellan kan bestämma vilka ärenden som ska underställas behandling i grundlagsutskottet.

- Det är verkligen problematiskt att man uppenbarligen helt medvetet försöker förhindra att grundlagsutskottet tar ställning till vissa frågor.

Inga jurister i regeringen

Det finns inga jurister i Juha Sipiläs (C) regering. Jari Lindström (Sannf) sköter både uppgifterna som justitie- och arbetsminister.

Han är laborant till utbildningen.

Kravet på att det ska finnas jurister i regeringen slopades i grundlagsreformen 2000. Före det skulle justitieministern och minst en minister till vara lagfarna.

Ginman & Suominen tog upp problematiken kring regeringens lagförslag som strider mot grundlagen, och justitiekanslerns roll, för några veckor sedan - lyssna på podcasten här.