Hoppa till huvudinnehåll

Pastorn som både skjuter och prisar

Militär personal i fält
Militärprästen Markus Weckström finns också med i Syndalen. Militär personal i fält Bild: Yle/Marco Hyvärinen Nylands brigad,svenska yle dokumentärer,militärpräster

Yle Fem-dokumentären Du skall icke dräpa följer militärprästen Markus Weckström i hans värv vid Nylands brigad i Dragsvik.

Hur är det att arbeta som präst i en miljö där det mesta handlar om vapen och fiender? Och åtminstone i teorin om att lära sig döda? Hur går det ihop med femte budet och att älska sin nästa?

Frågorna gick till militärprästen Markus Weckström vid Nylands brigad i Dragsvik. Redaktör Monica Slotte och Yles dokumentärteam följde honom i hans arbete under en vecka i mars 2016.

militärprästens kors som tygmärke på militär rock
Kyrkan finns med också i det militära. militärprästens kors som tygmärke på militär rock Bild: Yle/Monica Slotte dok30,dokumentärprogram,militärpräster,Dragsvik, Raseborg

Både präst och militär

Weckström medger att kombinationen klingar litet illa men reder ut begreppen.

- Som militärpräst får jag tala till soldaterna om kärlek. Om ingenting är så kärt för oss att vi vill försvara det så vad gör vi här då? Men vi är inget rövarband. Vi är inte här för att lära oss att döda.

44-årige Markus Weckström har vuxit upp i Karis och är numera bosatt i Ekenäs. Han är prästvigd i lutherska kyrkan och har också arbetat som civil präst och kyrkoherde, bland annat i Snappertuna.

- Det som skiljer militär tjänstgöring från det civila är att uppgiften vid brigaden är mer fokuserad, likaså målgruppen. Jag förrättar inte vigslar eller dop till vardags men jag ser ändå människorna vid garnisonen som min församling, säger Weckström.

text inristad i bordsskiva
Armélivet är inte alltid så lätt. text inristad i bordsskiva Bild: Yle/Monica Slotte militärpräster,Dragsvik, Raseborg,yle 5

Dragsvik 8-16

Till vardagen hör undervisning, själavård, krishjälp och andakter. Andakterna är numera frivilliga för beväringarna och militärprästens arbete har i viss mån fått nya ramar.

Det handlar mindre om regelrätt söndagsskola och mera om att fostra unga människor att fungera fysiskt och psykiskt riktigt. Idag talar man inom försvaret om etisk funktionsförmåga och om att kunna handla ansvarsfullt i konflikter.

Militär person i undervisar i klass
Lektionerna kan handla om vård av stupade. Militär person i undervisar i klass Bild: Yle/Marco Hyvärinen svenska yle dokumentärer,militärpräster,Nylands brigad

Markus Weckström är noga med att poängtera att brigaden inte har som mål att lära människor kriga, det handlar om att lära sig försvara. Och det är skillnad.

- Det har sin brutala sida, tyvärr. Men då måste vi som kristna ställa oss frågan: Ska vi bara låta andra sköta den här grymma uppgiften att vid behov försvara vårt land. Jag tror inte att man bara kan överräcka ansvaret till någon annan.

Till uppgifterna hör också att besöka läger vid militärens övningsområde i Syndalen. Då handlar det om att hålla fältnattvard och småprata med beväringarna. Militärpastorn kan fungera som ett humant bollplank i en miljö som annars kan kännas karg och främmande.

inspelningsteam bland beväringar i skog
Yles team Marco Hyvärinen och Tomi Dahlman dokumenterar milpastorn "som sparkar kottar och juttar med killarna". inspelningsteam bland beväringar i skog Bild: Yle/Monica Slotte yle 5,Dragsvik, Raseborg,Syndalen

I krigets närhet

Weckström har vid ett par tillfällen fungerat som fredsbevarare och präst vid internationella uppdrag i Afghanistan och inom Nordic Battlegroup. Utomlands fungerar han som ett stöd för de finska trupperna.

- I såna situationer kommer konflikten så mycket närmare. Samtidigt är det nästan lugnare för oss som är där ute och har överblick över läget än för nära och kära som väntar och oroar sig hemma.

I Afghanistan var också militärprästen beväpnad. Det är han inte till vardags och i fredstid i Finland. Men Markus Weckström har gått reservofficersskolan och kan vid behov hantera ett vapen.

mansperson bredvid dockor i improviserad julkrubba
Julkrubban som pastorn byggde. mansperson bredvid dockor i improviserad julkrubba Bild: Markus Weckström du skall icke dräpa,militärpräster,Afghanistan,fredsbevarare,Nylands brigad

Dokumentären Du skall icke dräpa sänds 23.12 kl. 19.55 i Yle Fem. Repris lördag 24.12 kl.14.25

Läs också