Hoppa till huvudinnehåll

Sipilä i bloggen: Lagberedningens resurser knappa

Statsminister Juha Sipilä.
Statsminister Juha Sipilä. Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press politik,Juha Sipilä,Finlands statsminister,Centern i Finland,politiker i Finland

Statsminister Juha Sipilä (C) anser i sin blogg att de brister i lagberedningen som justitiekansler Jaakko Jonkka i en intervju för Helsingin Sanomat påpekar är allvarliga. Ministeriernas resurser för lagberedning är knappa, säger Sipilä.

I sin blogg påpekar Sipilä att utgångspunkten för statsrådet i lagberedningen alltid är att den ska vara grundlagsenlig.

Statministern skriver också att de situationer som ger utrymme för tolkning alltid bör behandlas i grundlagsutskottet.

I sin blogg skriver Sipilä att det handlar om att rikta resurserna rätt – under mandatperioden har det blivit klart att det i många ministerier är brist på resurser när det gäller just lagberedning. Bland annat detta finns med på agendan när Sipilä håller ett strategimöte med samtliga kanslichefer i januari, skriver Sipilä.

Enligt statsministern har problemen med lagberedningen pågått länge, och regeringen har reagerat på dem. Bland annat har regeringen i våras inrättat ett råd för bedömning av lagstiftning som oberoende ska ge utlåtanden om regeringens propositioner och deras konsekvensbedömningar.

Av dem har det kommit nyttig feedback som tagits i beaktande, skriver Sipilä.

Sipilä påminner också om att regeringens första 18 månader har varit bråda, eftersom regeringsprogrammet är ambitiöst. Finland har länge varit utan förnyelse, vilket regeringen nu försöker komma ikapp, skriver Sipilä.

Avslutningsvis konstaterar Sipilä att han kommer att diskutera den kritik som justitiekansler Jonkka framfört så fort Jonkka är tillbaka från sin sjukledighet.

- Statsrådet förhåller sig naturligtvis mycket allvarligt till lagstiftningens grundlagsenlighet. Noggrann och pålitlig lagberedning är ett centralt element i vår rättsstat, skriver Sipilä.