Hoppa till huvudinnehåll

Åbo öppnar pop up-medborgarrum

Forumkvarteret i Åbo
Åbobornas po up-vardagsrum öppnas i Forumkvarteret. Forumkvarteret i Åbo Bild: Yle/Lotta Sundström forumkvarteret

Åboborna får på Alla hjärtans dag, 14.2.2017, ett eget vardagsrum i Forumkvarteret vid Salutorget. Det är en del av Finland 100-jubileumsårs program och anknyter till jubileumsårets tema "tillsammans".

- Programmet anknyter till jubileumsårets tema "tillsammans", samt till historia, kulturarv, museiarbete och vårt lands framtidsutsikter, berättar växelverkanplanerare Pia Hovi-Assad i ett pressmeddelande från Åbo stad. Rummet kommer att fungera som idéverkstad, diskussionsforum, utställningsutrymme, evenemangsarena och som stadsbornas gemensamma mötesplats.

I medborgarrummet ses olika organisationers utställningar och evenemang. Seniorer har sin egen aktivitetsvecka, och strax innan valborg uppträder en performansduo.

Museicentralens personal presenterar museiarbete under #museoduuni-dagarna. Åboborna engageras genom workshopar i projektet "Drömmarnas museum - Ett historiskt museum till Åbo".

Bland workshoparna finns bland annat sy-jam och konstverkstäder med pärlljus.

Man kan fortfarande föreslå program för pop up-medborgarrummet. Verksamheten organiseras av Åbo museicentral.

Medborgarrummet är öppet till den 27 maj. Efter det fortsätter verksamheten i en pop up-medborgarcontainer.

Läs också