Hoppa till huvudinnehåll

Din jycke behöver egen spargris för att klara av veterinäravgifterna i Helsingfors

En liten hund ligger nedsövd inför tandröntgen.
Det är dyrt att föra sin hund till veterinären i Helsingfors. Endera blir det en privat klinik eller så är det smådjurssjukhuset i Vik som gäller. Den här hunden är hos en privat veterinär. En liten hund ligger nedsövd inför tandröntgen. Bild: Yle / Ted Urho evidensia

Veterinäravgifterna är höga, vart man än vänder sig. Men i Helsingfors saknas förmånliga kommunala veterinärer helt och hållet. Chefsveterinären på smådjurssjukhuset föreslår försäkring eller eget bankkonto för hunden.

- Jag bor i Helsingfors, men är från Vasa. Jag går alltid till veterinären i Vasa om det är möjligt, eftersom det är billigare. Jag tycker att jag får mer personlig service där än i Helsingfors där stora veterinärkedjor har tagit över och veterinärerna växlar varje gång, skriver en anonym tipsare till Svenska Yle.

Inga kommunala veterinärtjänster i Helsingfors

I Helsingfors finns inga kommunala veterinärer som vårdar husdjuren enligt de kommunala taxorna. Staden har köpt tjänsterna från universitetets djursjukhus, det vill säga smådjurssjuhuset i Vik, som har fri prissättning. Priserna ligger på samma nivå som på många privata kliniker. Helsingforsarna slipper endast jourtillägget om de vänder sig till smådjurssjuhuset i Vik.

- Priserna ligger på en medelnivå, eftersom vi har tillgång till all utrustning och kan erbjuda specialsjukvård. Vissa åtgärder kan vara billigare eftersom vi har veterinärstuderande hos oss, säger Katariina Thomson som är chefsveterinär på smådjurssjukhuset i Vik.

I dagsläget är djurägarnas krav ganska höga, så de grundläggande tjänsterna tillfredsställer inte de behov som ägarna har.― Katariina Thopmson, Chefsveterinär på smådjurssjukhuset-

En vanlig vaccinering är alltså dyrare i Vik än till exempel hos den kommunala veterinären i Esbo.

- Det är upp till städerna att avgöra om de vill ordna tjänsterna själva. I huvudstadsregionen finns det kliniker som ordnar grundläggande veterinärtjänster för ett förmånligare pris än hos oss. Men i dagsläget är djurägarnas krav ganska höga, så de grundläggande tjänsterna tillfredsställer inte de behov som ägarna har, säger Thomson.

Selma är en Irländsk setter
Selma är en irländsk setter. Hon fick vård för sin sjuka tass i Evidensia. Det kostade ägarna 140 euro. Selma är en Irländsk setter Bild: Yle/Carina Bruun hund

Vad tycker du själv, borde det finnas en kommunal klinik i Helsingfors?

- Jag kan inte ta ställning, det är upp till staden att avgöra. Men det kan löna sig att köpa en sjukförsäkring till sitt djur. Annars kan man spara en månadspeng som går till djuret.

Hur ska man klara sig i Helsingfors som djurägare?

- Man måste ta veterinäravgifterna i beaktande när man köper ett djur. Det fungerar inte på samma sätt som sjukvården för människor. Det vill säga det finns ingen lagstadgad kommunal hälsovård för djur.

Hur ofta har ni stött på ägare som inte har råd att vårda sitt djur?

- Visst händer det. Det finns olika lösningar, till exempel delbetalning. Men det måste diskuteras skilt med varje kund. Lagen kräver ändå att vi måste ge första hjälp, säger Thomson.

Patientmängden i Vik växlar från dag till dag

Enligt Thomson har smådjurssjukhuset i Vik tillräckligt med kapacitet att ta hand om alla patienter i huvudstadsregionen.

- Ibland är det ingen kö och ibland är det kö. Under jourtid tar vi hand om de mest brådskande patienterna, säger Thomson.

Hur ofta måste ni hänvisa till en annan klinik?

- Det beror på tillståndet. Under jourtiden bedöms djuren i den ordning de kommer in. Ibland kan väntetiden bli längre och då kan ägarna välja att gå till en annan klinik.

Ganska ofta hänvisar jag kunderna till privata kliniker som har bättre utrustning att ge specialsjukvård.― Taija Kuronen, veterinär i Esbo

Enligt Thomson borde man ändå få tid till en vanlig hälsogranskning redan följande dag eller följande vecka.

- Om efterfrågan på tjänster ökar så har vi råd att öka på vår kapacitet. Vi har utrymme och möjlighet att rekrytera mera folk.

Kan bli billigare för Esbo- Kyrkslätt och Grankullabor

Esbo, Grankulla och Kyrkslätt har köpt de akuta veterinärtjänsterna av smådjurssjukhuset i Vik, men patienterna kan vända sig till Esbos kommunala veterinär för de grundläggande veterinärtjänsterna.

- Vi tävlar inte på något sätt med de privata klinikerna, eftersom vi inte har någon chans att erbjuda samma service. Ganska ofta hänvisar jag kunderna till privata kliniker som har bättre utrustning att ge specialsjukvård, säger Taija Kuronen som är Esbos kommunala veterinär.

Många kommer inte att ha råd att ta sitt djur till veterinären ifall de bara kan ty sig till privata tjänster.― Taija Kuronen, veterinär i Esbo

Men grundveterinärvården kan hon sköta med förmånligare priser än de privata klinikerna.

- Grundläggande tandstensborttagning kostar mellan 120 och 150 euro här. På en privatklinik kan samma åtgärd kosta från 400 euro. För många med lite pengar är det en stor skillnad och därför är det viktigt att kommunal veterinärvård finns, säger Kuronen.

Vårdreformen kan betyda slutet för kommunala veterinärtjänster

Hon är orolig över att den nya vårdreformen kan innebära att den privata marknaden tar över helt och hållet och att man slopar de kommunala veterinärtjänsterna.

- Många kommer inte att ha råd att ta sitt djur till veterinären om de måste vända sig till privata tjänster. Det innebär att djuren kommer att lida i stället för att få hjälp och då har vi ett stort djurskyddsproblem, säger Kuronen.

Hur många patienter har du nu?

- Vi tar emot tidsbeställningar eftersom vi inte bara kan sitta här och vänta på att det kommer in patienter med akuta problem. Därför har vi ganska bråttom. Jag är tvungen att varje dag skicka patienter vidare till andra kliniker, säger Kuronen.

Läs också