Hoppa till huvudinnehåll

Fredrika Åkerö blir utvecklingschef i Raseborg - tjänsten tidsbunden

Fredrika Åkerö ser framemot pridefestivalen i Stallörsparken.
Fredrika Åkerö var bland annat aktiv inom Raseborgs stad för Pridemarschen som ordnades i somras. Fredrika Åkerö ser framemot pridefestivalen i Stallörsparken. Bild: Yle/Christoffer Westerlund stallörsparken,priderörelsen,Pride (film),Raseborg

Stadsstyrelsen i Raseborg beslutade i dag (19.12) efter omröstning med siffrorna fem mot fyra, och två nedlagda röster, att politices kandidat Fredrika Åkerö flyttas från tjänsten som ungdomssekreterare till den nya tjänsten som utvecklingschef. Tjänsten är tidsbunden.

De grönas Marko Reinikainen föreslog att man tillämpar extern rekrytering och att stadsdirektören befullmäktigas fastställa behörighetskraven. Kaisa Ylimys-Ahlroth och Per-Erik Holmberg understödde Reinikainens förslag.

I omröstningen röstade SFP:arna Anders Walls, Maj-Britt Malmén, Ann-Katrin Bender, Kerstin Ilander och Henrik Lindholm för stadsdirektörens förslag att utse Fredrika Åkerö. Marko Reinikainen och SDP:arna Per-Erik Holmberg, Kaisa Ylimys-Ahlroth och Mats Lagerstam röstade nej, alltså för Reinikainens förslag. Mikael Borgman (SFP) och Roger Hafström (Saml) lade ner sina röster.

Verksamheten inom stadsutvecklingen utvärderas i sin helhet hösten 2018. Orsaken till att man granskar verksamheten är landskapsreformen som enligt nuvarande planer ska träda i kraft år 2019. Då behöver stadens hela organisationsstruktur granskas, anser stadsstyrelsen.

Frågan om utvecklingschefen har varit en svår fråga för Raseborgs stadsstyrelse och den har behandlats i flera repriser. Frågan har varit om tjänsten ska lediganslås externt eller om man, som nu, går in för ett internt arrangemang.

Artikeln uppdaterades den 20.12.2016 klockan 8.53 med hur ledamöterna i stadsstyrelsen röstade.

Artikeln uppdaterades den 21.12.2016 klockan 14.08 med detaljer om vad omröstningen handlade om.

Läs mera:

Inget beslut om utvecklingschef i Raseborg

Det var meningen att frågan om en utvecklingschef i Raseborg skulle behandlas än en gång på stadsstyrelsemötet på måndagen (28.11), men ärendet drogs bort från listan. Däremot beslutade stadsstyrelsen att tjänsten som fritidschef ledigförklaras från och med den 1 mars år 2017.