Hoppa till huvudinnehåll

Gamla Brännboda skola kan bli övernattningsställe

Planerna på att utveckla gamla Brännboda skola i Västanfjärd kan avancera.

På tekniska nämndens möte på måndag kväll beviljades företaget Kansakoulupalvelut Oy ett planeringsbeslut och dessutom ett undantag i generalplanen för att kunna ändra fastigheternas användningssyfte, från skolbyggnader till inkvarterings- och möteutrymmen.

- Det finns planer på att inleda bed & breakfast verksamhet i de gamla fastigheterna, kan Daniel Wilson berätta som är ordförande i tekniska nämnden.

Tekniska nämnden beviljade planeringsbeslutet med det villkoret att Landskapsmuseet bör höras då man gör upp söker byggnadstillstånd. Byggnadstillståndet måste sökas senast två år efter att beslutet vunnit laga kraft.

Det är tre byggnader som omfattas av planeringsbeslutet. Den största byggnaden på 468 kvadratmeter ska få en ny uteplats och göras om till inkvarterings- och festutrymme. Den näststörsta byggnaden på 290 kvadratmeter ska rymma två bostäder och den minsta av byggnaderna på 90 kvadratmeter ska bli bostad och lagerutrymme enligt planerna.

Lekplatsen i Kimito centrum kommer också att få ett ansiktslyft. Lekparken har redan länge varit i behov av förnyelse.

År 2016 försökte man återanvända gamla daghemmet Pjånkis lekutrustning, men de visade sig vara för slitna för att flyttas. Budgetmedel har reserverats för 2017 för förnyelse av lekparken och därför beslöt nu tekniska nämnden i Kimitoön att att köpa nya en ny klätterställning till lekplatsen.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland