Hoppa till huvudinnehåll

Inget har hänt med uppstädningen av Skallholmen i Borgå

Skylt med texten privat område på skallholmen i tolkis, borgå
"Du håller på att tränga dig in på privat mark" är budskapet på skylten vid porten till området. Skylt med texten privat område på skallholmen i tolkis, borgå Bild: Yle/Stefan Härus Östra Nyland (hist.),Borgå,Tolkis,privat område,Privat område

Tre olika myndigheter har i snart tre år granskat företagen MRT-Palvelut Oy och Itä-Uudenmaan Ruoppaus och dess område på Skallholmen i Tolkis. Polisen undersöker fallet som förorenande av miljön, men har för tillfället svårt att komma till skott.

Det var för cirka två och ett halvt år sedan som myndigheterna började granska företaget som verkar på Skallholmen i Tolkis i Borgå.

Dels handlar det om stora mängder skrot som belastar och förfular miljön, dels handlar det om den aska som finns på området och som borde ha åtgärdats för flera år sedan.

Det finns också stora högar jord på området. Det är oklart varifrån jorden har fraktats dit. Möjligen kan det handla om muddringsmassor.

Står stilla

På knappa tre år har i princip ingenting hänt och processen är fortfarande på hälft.

- Processen är inte på långt när klar. I själva verket är processerna flera. Miljölovsprocessen finns hos Närings-, Trafik- och Miljöcentralen, polisundersökningen på grund av skrot och olovligt dumpad farlig jordmån är på hälft och Borgå stad undersöker verksamheten och nedskräpningen på området med avfallslagen som grund, säger miljövårdschef Jukka Palmgren vid Borgå stad.

Skallholmen i Tolkis i Borgå
Förutom sten finns det också högar av jord samt aska på området. Skallholmen i Tolkis i Borgå Bild: Yle/Stefan Härus skallholmen,Borgå,Tolkis

Processen fortgår

Tanken var att byggnads- och miljönämnden skulle behandla ärendet i december, men ärendet kommer troligtvis upp till behandling först efter årsskiftet.

- Vi fick inte alla utlåtanden som vi skulle ha behövt i tid, så därför sköts ärendet på framtiden. Det här beror dels på att det är så många myndigheter inblandade. I det här fallet är vi ju inte heller helt ense med ägaren om vad som är rätt och fel, säger Palmgren.

Palmgren antar att processen kommer att fortgå ännu en längre tid.

- Även om besluten från de olika instanserna skulle komma den närmaste tiden, misstänker jag att företaget som verkar på området kommer att överklaga, och då skjuts det hela igen framåt i tiden. Kanske med flera år, säger Palmgren.

Inget lättflörtat företag

Palmgrens misstanke är riktig. Vid företagen MRT-Palvelut Oy och Itä-Uudenmaan Ruoppaus är man redo. Om ärendet går så långt att det blir åtal och domstolsprövning, är Ilkka Saarikoski vid företaget beredd.

- Jag är inte så lättflörtad. Jag har anlitat två neutrala och av varandra oberoende miljökonsulter som gjort undersökningar och som tagit jordprover på plats. Slutresultatet av rapporterna är att området visserligen är i behov av att städas upp, men att ingen fara för miljön föreligger, säger Saarikoski.

De jordprover som Saarikoski har låtit ta, kostade honom 6 000 euro. De rapporterna tänker Saarikoski slå i bordet om det blir ett rättsfall.

Skallholmen i Tolkis i Borgå
Det finns ett stort antal båtar och andra fordon på området. Skrot, eller...? Skallholmen i Tolkis i Borgå Bild: Yle/Stefan Härus skallholmen,Borgå,Tolkis

Reagerar när tiden är den rätta

Beträffande den aska som förekommer på området, har Saarikoski en plan.

- Jag kommer att kapsla in askan, jämna ut den, lägga på ett bentonittyg och på tyget ett 30 centimeter tjockt lager av krossgrus. I och med det är det klappat och klart. Varför det är så bråttom kan jag inte förstå. Askan från den före detta avstjälpningsplatsen har ju varit där i tiotals år utan att den åstadkommit någon fara för miljön, säger Saarikoski.

Miljölov till slutet av 2018

Saarikoski vill också understryka, att miljölovet är i skick. Företaget Itä-Uudenmaan ruoppaus har miljölov fram till slutet av 2018 och kommer att ansöka om nytt miljölov när tiden för att det gamla lovet upphör kommer närmare.

Det som krävs för att Itä-Uudenmaan ruoppaus ska få ett nytt miljölov, är att företaget täcker in askan på ändamålsenligt sätt.

Enligt Saarikoski är allt under kontroll. Planen är klar, men inte tidpunkten. Det handlar om stora ekonomiska satsningar och han måste därför överväga när tiden för att handla är den rätta.

- Processen kommer att övervakas av Regionförvaltningsverket. Före det ska vi lämna in en beskrivning av hur vi kommer att gå till väga. Projektet kommer att sluka tiotusentals euro. Vi måste planera när och hur det görs och fördela den ekonomiska belastningen på flera år. Det här förstår inte myndigheter och miljöfolk. De anser att vi borde handla nu, säger Saarikoski.

Förorening av miljön

Eftersom processen i de två övriga instanserna är på hälft, är polisen ännu förtegen om fallet. Kriminalkommissarie Juha Tuovinen vid Polisinrättningen i östra Nyland bekräftar ändå att undersökningarna fortsätter.

- Det är ett synnerligen mångfasetterat fall. Vi undersöker det hela som förorenande av miljön, men för tillfället är det paus i arbetet eftersom vi väntar på uppgifter av miljömyndigheterna, säger Tuovinen.

Kriminalkommissarie Tuovinen säger att problemet med fall där ett område är överfullt av mer eller mindre användbara maskiner, är att avgöra om det handlar om skrot eller inte.

- När är en båt en båt och när räknas det som avfall? En båt som står och förfaller på torra land i åratal klassas förr eller senare som skrot. Att avgöra var gränsen går, är ibland knepigt, säger Tuovinen.

Tolkningsfråga

Ilkka Saarikoski har ingen förståelse för miljöfolkets och polisens syn på de båtar och tillbehör som förvaras på området.

- Klart att ett företag i maskinbranschen har maskiner och apparatur. I miljöfolkets ögon ser det kanske ut som skrot, säger Saarikoski.

Alla båtar, bilar och maskiner på området har undersökts och ska protokollföras. Efter det ska polisen ta ställning till om och vad företaget anklagas för.

Som helhet betecknar kriminalkommissarie Tuovinen fallet som synnerligen knepigt också av den orsaken att den - förutom av skrotet - också består av de två övriga miljöolägenheterna: askan och den dumpade jorden.