Hoppa till huvudinnehåll

Karleby går vidare med skolstängningar

Vittsar skola i Karleby.
Julprydnader i Vittsar skola. Vittsar skola i Karleby. Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén vittsar skola,Karleby

Rödsö och Vittsar skolas elever flyttas till Chydenius nya skola när den blir färdig 2019. Samma år flyttas Kyrkbackens skolas elever till Villa skola.

Det är en stor förändring för föräldrarna och deras barn. Sorgligt sade man på Vittsar skola i förra veckan när tf stadsdirektör Stina Mattila och skoldirektör Per-Olof Nyström var på besök.

Men något gehör för att få ha kvar Vittsar skola fick inte föreningen Hem och skola.

Den senaste prognosen som presenterades för stadsstyrelsen visar att på 10 år sparar staden över 9 miljoner euro genom skolnedläggningar, där ingår också förändringar i det finska skolnätet.

På utlåtande

Nu går skolpaketet på utlåtanderunda. Byarna ska höras i de områden som berörs, säger fullmäktiges ordförande Roy Sabel.

- Staden ska ge fakta och informera om varför skolnätet måste förändras.

I sin beredning för stadsstyrelsen anför tf stadsdirektör Stina Mattila det kanske viktigaste skälet. Det är stadens svåra ekonomiska situation.

För Öja skolas del säger Roy Sabel att med dagens utsikter klarar sig skolan tillsvidare. Också Öja skola hamnade i vågskålen efter att minimiantalet elever höjdes från 32 till 48 elever. I praktiken innebär det att staden börjar stänga tvålärar skolor från hösten 2017.

- I den här omgången är inte Öja skola med i förändringen av skolnätet, säger Sabel.