Hoppa till huvudinnehåll

Michael Björklund fick nej – blir ingen etablering i Lokstallet i Karis

En bild som består av två bilder - lokstallet i Karis till vänster och en bild av Michael Björklund i kockutstyrsel till höger.
Michael Björklund ville köpa Lokstallet som ligger bredvid Karis järnvägsstation. En bild som består av två bilder - lokstallet i Karis till vänster och en bild av Michael Björklund i kockutstyrsel till höger. Bild: Yle Michael Björklund,lokstallen vid karis järnvägsstation,Karis

Stjärnkocken Michael Björklund kan inte förverkliga sina planer i Lokstallet i Karis. Björklund fick på måndagen (19.12) besked att lokalen inte lämpar sig för livsmedelsproduktion.

Michael Björklund lämnade in ett anbud på Lokstallet i Karis så som planerat. Anbudstiden gick ut i fredags (16.12).

Nu sätter ändå markprover käppar i hjulet för etableringsplanerna.

- Beskedet var tyvärr att den verksamhet som jag hade tänkt att skulle drivas där inte går att driva där. Det är tyvärr för mycket smuts i marken och i själva huset.

Sanering är möjligt men det kostar alldeles för mycket pengar, säger Björklund.

- Det var jättetråkigt för det är en fantastiskt fin plats det där.

Går inte att bo i Lokstallet

Enligt Björklund måste man försöka hitta någon annan typ av verksamhet för Lokstallet.

- Man kan inte bo där och man kan inte ha någon livsmedelsproduktion där. Man kan ha verksamhet men inte mer än åtta timmar i sträck, tror jag.

Den nuvarande ägaren, statliga Senatsfastigheter, har ännu inte tagit prover från väggarna i huset.

- Tätningsmaterialet i väggarna kan också vara hälsoskadligt, säger Michael Björklund.

Samarbetspartners sökes

Det finns potential att bygga upp ett kulinariskt center i Raseborg, enligt Björklund. Staden har ett bra läge, det finns många duktiga producenter i området och utbildningssektorn finns representerad.

Staden vill framåt och är mycket positiv för en etablering och för att man ska kunna hitta på något mera.

Han anser att det finns mycket möjligheter till att få till ännu mera verksamhet gällande mathantverk.

- Utbildning av kockar inom slakteri och mejeri, biodling och snigeluppfödning, räknar Björklund upp.

För att ett kulinariskt center ska bli verklighet behövs ändå många samarbetspartners. Från staden Raseborgs sida har man varit positiv, säger Björklund.

- Jag har diskuterat med Raseborg och besökt staden två, tre gånger. Staden vill framåt och är mycket positiv för en etablering och för att man ska kunna hitta på något mera.

Att hitta någon ny byggnad att etablera sig i ser Björklund inte som ett problem.

- Ni har jättefina byggnader. Om man har möjlighet att kunna komma igång och jobba där så finns det alla möjligheter. Byggnader ser jag inte som ett problem i hela Nyland.

Tanken är nu att försöka få ihop en utvecklingsgrupp som kan börja jobba för att skapa ett matcenter.

- Man får ta och spotta i nävarna i januari och börja jobba på igen.

Giftigare än man trodde

Försäljningschef Jyrki Maikola vid Senatsfastigheter beklagar att Michael Björklunds planer inte kunde förverkligas.

- Det skulle ha varit en trevlig sak för Karis, säger han.

Marken är sedan tidigare undersökt av företaget Ramboll.

I ett utlåtande säger Ramboll att man bedömer att det finns cirka 4 000 kubikmeter jord där mängden skadliga ämnen ligger mellan de lägre och de högre riktvärdena. För cirka 5 000 kubikmeter jord överskrider nivåerna de övre gränserna för riktvärden.

Eftersom Björklund blev intresserad av Lokstallet och ville jobba med livsmedel i byggnaden gjorde man en lite noggrannare undersökning av marken, säger Maikola.

- Som statlig ägare har vi ett ansvar och kunde inte bara ha satt över ansvaret på saneringen på en privatperson, säger Maikola.

Då man undersökte närmare kom det fram att marken är mer förorenad än man trodde.

- Det rör sig om metaller och oljekolväten. De finns på väggarna, under golven och i marken. Nästan överallt, säger Maikola.

Riktigt hur förorenad marken är vet man inte utan det ska undersökas ytterligare.

Oklart läge

För att kunna etablera en restaurang eller göra om Lokstallet så att man kan bo där skulle man bli tvungen att sanera stort.

- Det skulle röra sig om kostnader mellan 500 000 euro och 1 miljon, säger Maikola.

Han konstaterar att fastigheten i sig själv inte är så värdefull och att så omfattande saneringskostnaderna inte står i proportion till fastighetens värde.

Dessutom är det ingen fara för människor att vistas och verkas i byggnaden så som den är i dag.

- Det är bara om man vill laga mat där eller bo där som reglerna blir strängare, säger Maikola.

Han konstaterar att om staten går in för saneringsåtgärder gör man bara en rätt enkel och ytlig sanering. Inte en sådan som gör det möjligt för boende.

Han säger att flera anbud har lämnats in på Lokstallet, men att frågan nu får vänta tills ytterligare undersökningsresultat finns.

Maikola säger att det sedan finns flera alternativ. Man kan förhandla med köparen om sänka försäljningspriset med tanke på eventuella enklare saneringar som behövs.

Å andra sidan kostar fastigheten kanske mindre än vad saneringsarbetena gör.

- Vi kanske väntar med att sälja och sanerar fastigheten i långsamt takt i några års tid. Det är ju staten som äger fastigheten och det är inte bråttom att sälja. Vi har också ett samhällsansvar, säger Maikola och syftar på kostnaderna för en enklare sanering.

Han bedömer att Senatsfastigheter får klarhet i frågan under vårens lopp.