Hoppa till huvudinnehåll

60 nya parkeringsplatser vid Bennäs station

Stationhuset i Bennäs.
Stationhuset i Bennäs. Stationhuset i Bennäs. Bild: YLE/Rolf Granqvist stationshus

Redan under vårvintern kan arbetena påbörjas på att förstora bilparkeringen vid järnvägsstationen i Bennäs. Samarbetsnämnden betonar att det är viktigt att satsa på stationen då man vill ha fler avgångar.

Antalet tågresenärer som är i behov av parkeringsplatser vid järnvägsstationen i Bennäs ökar. Pedersöre kommun har godkänt en ny detaljplan och den vinner laga kraft de närmaste dagarna.

Den nya parkeringsplatsen kommer på höger sida vid avtagsvägen till stationen och kommer att ge 60 nya parkeringsplatser.

Kostar 200 000 euro

I samarbetsnämnden har politikerna kommit överens om att kostnaderna fördelas mellan samarbetskommunerna i förhållande till invånarantalet. Slutsumman uppskattas till drygt 200 000 euro.

I Jakobstadsregionen har man arbetat för att tågavgångarna bibehålls och ökar i framtiden, och därför anser samarbetsnämnden att man också bör satsa på järnvägsstationen.