Hoppa till huvudinnehåll

Borgådirektörerna fick inte löneförhöjning – ännu

Fredrick von Schoultz, Pia Nurme och Hilding Mattsson
Fredrick von Schoultz, Pia Nurme och Hilding Mattsson. Fredrick von Schoultz, Pia Nurme och Hilding Mattsson Bild: Yle/Fredrika Sundén (bilderna till höger och vänster); Borgå stad (bilden i mitten) hilding mattsson,Borgå,chefer

Beslutet om en möjlig löneförhöjning för tre Borgådirektörer skjuts på framtiden. Stadsstyrelsen diskuterade ärendet på måndagen och beslöt skicka det till ny beredning.

Borgå har funderat på att ge löneförhöjning åt tre direktörer: biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz, bildningsdirektör Hilding Mattsson och social- och hälsovårdsdirektör Pia Nurme.

Det här i samband med att direktörsavtalen förnyas från 2018.

I offentligheten har det spekulerats om en förhöjning på mellan 700 och 1 000 euro per månad. De här summorna har ändå inte bekräftats officiellt.

Kommer upp i januari

Stadsstyrelsen diskuterade frågan på sitt möte på måndagen, och beslöt enhälligt att återremittera ärendet för ny beredning.

Stadsstyrelsens ordförande Matti Nuutti (SDP) får frågan varför.

– Vi diskuterade den saken livligt, förstås, men desto mera kommenterar jag inte, säger Nuutti.

Nuutti förklarar att stadsstyrelsen vill förhandla vidare innan sitt nästa möte den 16 januari. Då fattas besluten.

Oklart vad förslaget blir

Beslutsförslaget inför styrelsemötet var inte en regelrätt löneförhöjning, utan att stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula kan besluta om individuella tillägg i samband med utvecklingssamtal nästa år.

Går beredningen nu vidare enligt det, eller kan det bli ett helt nytt förslag?

– Det beror på diskussionerna, så desto mer kan jag tyvärr inte kommentera det. Vi för diskussioner och sedan ser vi hur vi gör det, säger Matti Nuutti.

Förslaget om löneförhöjning för de tre direktörerna har stött på patrull bland annat hos fullmäktigegrupperna. En del av dem ansåg att tidpunkten är fel.