Hoppa till huvudinnehåll

Långvik: ”Det var uppenbart svårt att nå konsensus om direktörslönerna”

eurosedlar i plånbok
eurosedlar i plånbok Bild: Yle Åboland portmonnä

Berndt Långvik (SFP), första viceordförande i stadsstyrelsen, bekräftar att ärendet som berör direktörslönerna är svårt för stadsstyrelsen i Borgå. Därför återremitterades ärendet enhälligt för ny beredning.

- Det var uppenbart svårt att nå konsensus och det är kanske inte riktigt i arbetsgivarens intresse att det blir en omröstning i den här frågan, säger Berndt Långvik (SFP), första viceordförande i stadsstyrelsen i Borgå.

Långvik konstaterar att man alltså därför gick in för en återremittering. Stadsstyrelsen tar på nytt ställning till ärendet på sitt första möte för det nya året, den 16 januari. Det handlar om lönerna och direktörsavtalen för biträdande stadsdirektören, bildningsdirektören och social- och hälsovårdsdirektören.

Borgå stadshus en höstdag.
Stadshuset i Borgå. Borgå stadshus en höstdag. Bild: Yle/Jeannette Lintula stadshusgatan borgå

Oenighet om typen av lön

- Det fanns oenighet gällande om man vill gå in för en helhetslön, eller om det ska vara en lön som normala kommunala arbetstagare har, med en grundlön plus personliga tillägg, konstaterar Långvik.

Styrelsen var inte heller enig om när löneförändringarna borde träda i kraft, men fortsätter förhandla om detaljerna efter julperioden, bekräftar Långvik. Lönen är en del av direktörsavtalen, som ska förnyas och som staden nu förhandlar om.

- Vi måste försöka hitta en lösning som både arbetstagare och styrelsemedlemmar kan godkänna, säger han.

Handlar då de planerade löneförhöjningarna om en summa på 700-1000 euro i månaden?

- Det fanns olika summor som vi bollade med, och vi diskuterade om de ens ska fastställas i det här skedet överhuvudtaget, eller först i samband med en personlig utvärdering.

Euroslantar och en börs.
Euroslantar och en börs. Bild: Yle/Arja Lento ekonomi,euro,mynt,pengar,metallmynt,plånböcker,finansiering

Tror du att ni kommer till beslut före nästa kommunalval?

- Garanterat, något annat är omöjligt att tänka sig. De här direktörerna är ju valda av det här fullmäktige och det handlar om att verkställa nuvarande fullmäktiges beslut, då de här personerna väljs till de här tjänsterna.

Långvik konstaterar att det därför hör till den här styrelsen att fatta verkställighetsbeslutet.

- Man kan inte tänka sig att verkställandet skuffas över på de nya förtroendevalda, det blir inte till någonting, säger Långvik.

Personligen säger han sig ha förståelse för de tre direktörernas planerade löneförhöjningar, men påpekar att det handlar om ett kollektivt beslut av styrelsen.

"Ingen betydelse för stadens ekonomi"

Vad tycker du då om tidpunkten för en löneförhöjning, med tanke på stadens ekonomi i övrigt?

- Stadens ekonomi är i balans för tillfället och varenda vecka beviljas personliga tillägg åt personalen. Det är inte något exceptionellt i det.

Långvik tycker alltså inte att några hundra euro till i lön i månaden för de tre direktörerna har någon betydelse för stadens ekonomi.

Har du förståelse för att kommunborna reagerar på de föreslagna löneförhöjningarna?

- Det här är naturligtvis en intressant politisk fråga, säger Långvik.

Klubba på bord
Klubba på bord Bild: Yle lagstiftning