Hoppa till huvudinnehåll

Ny modell för förbindelsbåtsavgifter under vinter- och sommarhalvåret

Förbindelsbåten Fiskö i Houtskärs skärgård.
Kommunikationsministeriet och skärgårdskommunerna har helt olika syn på förbindelsebåtstrafiken. Förbindelsbåten Fiskö i Houtskärs skärgård. Bild: Yle/Linus Hoffman åboland,Skärgård

En delegation med representanter från Pargas och Kimitoön uppvaktade kommunikationsminister Anne Berner (C) i dag, tisdag. Parterna diskuterade ministeriets förslag om försök med avgiftsbelagd skärgårdstrafik.

Enligt Pargas stadsdirektör Patrick Nygrén gick mötet som väntat och delegationen upprepade sin kritik mot avgiftsbelagd skärgårdstrafik.

- Ministern lyssnade på våra synpunkter, men det är en sak att lyssna och en annan sak att vara av samma åsikt.

Mest går åsikterna isär när det gäller de fastboende i skärgården.

- Den åboländska delegationen poängterade att förbindelsebåtar är en del av den fasta vägen, medan kommunikationsministern ser trafiken som en transporttjänst.

Eventuella årsavgifter för de fast bosatta diskuterades också på mötet, men hur stora avgifterna kunde bli gick man inte in på.

- Vår absoluta målsättning är att inte ha avgifter, men om ministeriet håller fast vid sin plan så lyfte vi fram att någon form av årsavgift kunde vara en lösning.

Enligt Nygrén diskuterades också en modell för skärgårdstrafiken som kunde se olika ut under vinter- och sommarhalvåret.

- Det är en ny öppning i diskussionen som har att göra med att trafikbehoven är så olika under de olika årstiderna. Det här är något som kommer att utredas.

Kommunikationsministeriets omarbetade förslag till förbindelsebåtsavgifter kommer, enligt kommunikationsminister Anne Berner, först efter jul.