Hoppa till huvudinnehåll

Sipilä skrev insändare för att lugna österbottningarna

Statsminister Juha Sipilä.
Statsminister Juha Sipilä (C) skriver i en insändare i Pohjalainen och Vasabladet att han förstår den oro som finns men att Vasa centralsjukhus rätt långt kommer att bevaras som det är idag. Statsminister Juha Sipilä. Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press politik,Juha Sipilä,Finlands statsminister,Centern i Finland,politiker i Finland

Statsminister Juha Sipilä (C) skriver i en insändare i Vasabladet och Pohjalainen att jouren vid Vasa centralsjukhus kommer att fortsätta som förut också efter reformen.

Sipilä inleder sin insändare med att förklara att han förstår den oro som finns nu och att han följt med debatten kring jourreformen.

I insändaren gör Sipilä ett försök att lugna den allmänna opinionen genom att meddela att Vasa centralsjukhus rätt långt kan fortsätta som nu. Vissa planerade, särskilt krävande operationer kan eventuellt komma att utföras någon annanstans i framtiden.

Statsministern påminner om att det centrala i social- och hälsovårdsreformen är att lösa de problem som finns inom primärvården. Han menar att det ska gå snabbare att få en tid hos läkaren efter reformen. Men den allra mest krävande vården ska man koncentrera till färre enheter för säkerhetens skull.

Budskapet: Tro på framtiden

Sipilä skriver också att förändringarna i sjukhusets verksamhet inte är så betydande att de skulle ha någon inverkan på stadens attraktionskraft. Han tror inte att näringslivet i Vasa kommer påverkas negativt av jourreformen.

Vad gäller svenskan skriver Sipilä att reformen inte kan eller får försämra möjligheterna till vård på svenska.

Statsministern avslutar insändaren med att påminna om att en stark framtidstro är den rakaste vägen till framgång. Till sist önskar han alla en fridfull jul och glada stunder tillsammans med de närmaste.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten