Hoppa till huvudinnehåll

Utedasset befriar sommarstugeägarna från avloppsrening

Utedass
Utedass Bild: YLE webbdoktorn

Den omstridda avloppslagen gick igenom i sin nedbantade form i riksdagen på tisdagen. Det innebär att ca 100 000 sommarstugeägare vars byggnader ligger nära vattendrag tvingas göra vissa förändringar i avloppssystemen före den sista oktober 2019.

Utedass och vatten som måste bäras in och ut befriar i allmänhet sommarstugeägaren från att vidta några åtgärder överhuvudtaget. Reningsbehovet är mindre om det endast är gråvatten som behandlas.

Ägare till byggnader som är från 2004 eller senare slipper sannolikt också att vidta åtgärder - husen är oftast redan försedda med moderna avloppssystem.

Byggnader som ligger mer än 100 meter upp på land klarar sig lindrigt undan. Här tvingas fastighetsägaren endast i samband med vissa övriga renoveringar se över avloppssystemen, till exempel då vattenklosett installeras eller rören förnyas.

Ständigt tvistefrö

Avloppslagen är egentligen 12 år gammal men har ansetts alldeles för sträng. Till en början tvingades ägarna till hus i glesbygden investera tusentals euro i reningsanläggningar, trots att närmaste vattendrag låg på långt avstånd.

Många lät ändå bli att investera i reningsanläggningar och väntade på att lagen i stället skulle lindras.

Det skedde fem år senare, men också den förändringen ansågs för sträng.

Den nyaste lagen godkändes i dag med rösterna 116 mot 55. Det var närmast med regeringens röster som lagen gick igenom.

De gröna motsatte sig lagen, medan Svenska folkpartiet var delat.