Hoppa till huvudinnehåll

Förbindelsebåten Satava slutar angöra Jumo brygga

En karta över Iniö
En karta över Iniö Bild: Google iniö

Förbindelsebåten Satava slutar angöra Jumo i Iniö, eftersom man inte har kommit överens om ett nytt avtal med ägaren till bryggan.

NTM-centralen i Egentliga Finland slöt i maj ett 15 år långt avtal. Efter det har man haft flera möten med bryggägaren, men man har inte kunnat komma överens om villkoren för att nyttja bryggan.

Det innebär att förbindelsebåten Satava, som trafikerar Iniö tilläggsrutt, inte längre efter den 9 januari 2017 kommer att ta i land i Jumo. Bryggan har varit en viktig hjälpbrygga mellan Kannvik och Norrby. Också trafiken till Kolko har dragit nytta av Jumobryggan.

Rederiet JS Ferryway, som sköter Iniö tilläggsrutt, gör nu nya tidtabeller.

Förbindelsebåten Satava i februari 2011.
Förbindelsebåten Satava i februari 2011. Förbindelsebåten Satava i februari 2011. Bild: Yle/ Nora Engström ms satava

- Men resorna blir krångligare, och tidtabellerna ändras troligen också eftersom båten inte hinner till alla ställen, säger Sirpa Vanhala, som är servicenivåansvarig för skärgårdstrafiken vid NTM-Centralen i Egentliga Finland.

Bryggproblem tidigare också i Dalen

Orsaken till förändringen är att äganderätten till bryggan i Jumo har övergått från staten till privata ägare. Därför kan NTM-centralen inte längre fortsätta underhålla bryggan. Pengarna för förbindelsefartygstrafiken kan inte heller användas för att hyra en brygga eller till att betala någon annan finansiell kompensation.

Förbindelsebåtsrutten omfattar Nåtö, Härklot, Själö, Kvarnholm, Åselholm, Norrby, Perkala, Kolko och Kannvik i Iniö, samt två gånger i veckan också turer till Roslax i Houtskär och Torsholma i Brändö.

I början av 2000-talet var det problem med bryggan i Dalen i Iniö, då markägare inte ville att Skärgårdens Ringvägs trafik skulle gå via deras mark. Från Dalen fanns förbindelse till Keistiö, men bryggan användes under flera år också för Ringvägen.

År 2005 ledde oenigheterna till att Ringvägsfärjan angjorde bryggan i Kannvik istället. Följande år gjordes en vägförrättning, där mark som behövdes för att bygga ut vägen i Dalen togs i besittning trots markägarnas protester.