Hoppa till huvudinnehåll

Förbundspennan: Var står vi, vart vill vi och vad vi behöver göra?

Håkan Nystrand, FSI:s ordförande, 2015.
Håkan Nystrand blickar framåt. Håkan Nystrand, FSI:s ordförande, 2015. Bild: FSI håkan nystrand

I slutet av år 2016 blev Finlands Svenska Idrott utan en eftertraktad styrelseplats i Finlands Olympiska Kommitté. År 2017 kommer centralorganisationen att gå igenom sina verksamhetsstrukturer och fokusera på lägesbedömning, skriver FSI:s ordförande Håkan Nystrand.

Det gångna året har på många sätt stakat ut framtiden för både Finlands Svenska Idrott och hela idrottsfältet i Finland. Naturligtvis har samgången mellan Finlands Olympiska Kommitté (OK) och idrottens centralorganisation Valo varit en process som på många sätt synts under hela året.

Formellt har ju nu alla behövliga beslut fattats och val skett och nya OK:s verksamhet kan starta. Det var från första början klart att FSI också i fortsättningen vill vara med i Finlands Olympiska Kommitté. Det är viktigt på många sätt och egentligen kan jag inte föreställa mig hur Finlands Svenska Idrott kunde står utanför i det här skedet.

Den nya styrelsen för OK och dess ordförande Timo Ritakallio har mycket att jobba med då det gäller strukturer och ekonomi. Då man har att göra med en stor centralorganisation är det viktigt med klara och enkla strukturer. Dagens värld kräver genomskinlighet och också effektiv användning av resurserna. Pengarna skall gå till verksamheten och inte till strukturerna.

Svårt att förändra valberedningens förslag

Det finlandssvenska idrottsfältet blev utan styrelseplats i olympiska Kommittén. Detsamma gäller också många stora och synliga grenförbund, såsom Skidförbundet och Bollförbundet.

Omröstningen i Lahtis i slutet av november om styrelseplatserna visade, utan att gå in på detaljer i röstmatematiken, att det i praktiken var en omöjlighet att få några ändringar till valberedningens förslag.

Både Skidförbundet och Bollförbundet gjorde försök, men röstetalen blev i storleksklass åtta då det skulle ha behövts ett tredubbelt större röstantal. Därför valde vi inom FSI inte heller att gå in i någon omröstning om styrelseplatserna utan nöjde oss med valberedningens förslag.

Vi jobbar nu vidare för att på bästa sätt få ordnat med våra påverkningsmöjligheter inom den nya olympiska kommittén.

Oförutsägbarare framtid

Det gångna året har än en gång visat att vi behöver vårt täta och effektiva samarbete inom Finlands Svenska Idrott, medlemsförbunden och med våra samarbetspartners. Vi har nu under ett år fungerat enligt en ny och klarare organisations- och redovisningsmodell.

Nästa år kommer vi att gå igenom våra verksamhetsstrukturer noggrant för att säkra att våra resurser och vårt kunnande når ut på bästa sätt till fältet. Konkret handlar det till exempel om tränarresurserna och -utbildningarna, stödet till de föreningsaktiva inom idrott och motion, idrottsgymnasieutbildningen samt idrottsakademierna. Listan kunde göras ännu längre.

Det känns angeläget att gå en grundlig dialog med grenförbunden, föreningarna och hela fältet om vilka saker vi måste slå vakt om och utveckla för att fortsätta att vara ett framgångsrikt Finlands Svenska Idrott.

Verksamhetsförutsättningarna och omvärlden blir säkert inte mera förutsägbar i framtiden! Därför behöver vi nu vår lägesbedömning av var vi står, vart vi vill och vad vi behöver göra för att nå våra idrottsmål också i framtiden.

Håkan Nystrand
FSI:s ordförande

Läs också