Hoppa till huvudinnehåll

Eurobarometer: Invandring och terrorism väcker oro

Syriska flyktingar anländer till Goettingen i Tyskland.
Syriska flyktingar anländer till Goettingen i Tyskland. Bild: EPA/SWEN PFOERTNER kappsäck,flyktingar,asylsökande (process),gränskontroller,Baggage,Kappsäck,Resande och pendling,turism

Européerna fortsätter att betrakta invandring och terrorism som de viktigaste frågorna för Europeiska unionen, meddelar EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

Samtidigt finns det enligt mätningen ett starkt stöd för Europeiska unionens prioriteringar och politik.

Av de tillfrågade nämnde 45 procent invandringen och 32 procent terrorismen som viktiga frågor för EU för närvarande.

Betydligt färre, eller 20 procent, nämnde ekonomin som en viktig fråga.

Andra frågor som betraktas som viktiga är medlemsländernas ekonomiska situation som nämndes av 17 procent, och arbetslösheten som nämndes av 16 procent av de tillfrågade.

Invandringen anses vara den viktigaste frågan i alla EU-länder utom Spanien och Portugal.

Mindre oro för terror i Finland

Av finländarna i enkäten nämner 38 procent invandringen som en viktig fråga för EU. Siffran är 7 procentenheter lägre än EU:s genomsnitt. Också oron för terrorism är mindre i Finland än i hela EU. I Finland nämns frågan av 22 procent, vilket är 10 procentenheter mindre än i hela EU.

Enligt enkäten EU:s framtid vill 60 procent av européerna öka beslutsfattandet på EU-nivå. Siffran stiger till 80 procent när det gäller beslut om terrorbekämpning och främjande av demokrati och fred. Siffran är nästan lika hög (77 %) när det gäller beslut om miljöskydd.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes